נֻשַּׁק verb conjugation in Hebrew

Suggestions הֻשַּׁק

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּשָּׁק מְנֻשָּׁק
menushaq
אנחנו/אתם/הן מְנוּשָּׁקִים מְנֻשָּׁקִים
menushaqim

Fem.

אני/את/היא מְנוּשֶּׁקֶת מְנֻשֶּׁקֶת
menusheqett
אנחנו/אתן/הן מְנוּשָּׁקוֹת מְנֻשָּׁקוֹת
menushaqott

Past

אני נוּשַּׁקְתִּי נֻשַּׁקְתִּי
nushaq'ti

Masc.

אתה נוּשַּׁקְתָּ נֻשַּׁקְתָּ
nushaq'ta
הוא נוּשַּׁק נֻשַּׁק
nushaq

Fem.

את נוּשַּׁקְתְּ נֻשַּׁקְתְּ
nushaq'te
היא נוּשְּׁקָה נֻשְּׁקָה
nusheqah
אנחנו נוּשַּׁקְנוּ נֻשַּׁקְנוּ
nushaq'nu
אתם נוּשַּׁקְתֶּם נֻשַּׁקְתֶּם
nushaq'tem
הם נוּשְּׁקוּ נֻשְּׁקוּ
nushequ
אתן נוּשַּׁקְתֶּן נֻשַּׁקְתֶּן
nushaq'tenn
הן נוּשְּׁקוּ נֻשְּׁקוּ
nushequ

Future

אני אֲנוּשַּׁק אֲנֻשַּׁק
anushaq

Masc.

אתה תְּנוּשַּׁק תְּנֻשַּׁק
tenushaq
הוא יְנוּשַּׁק יְנֻשַּׁק
yenushaq

Fem.

את תְּנוּשְּׁקִי תְּנֻשְּׁקִי
tenusheqi
היא תְּנוּשַּׁק תְּנֻשַּׁק
tenushaq
אנחנו נְנוּשַּׁק נְנֻשַּׁק
nenushaq
אתם תְּנוּשְּׁקוּ תְּנֻשְּׁקוּ
tenushequ
הם יְנוּשְּׁקוּ יְנֻשְּׁקוּ
yenushequ
אתן תְּנוּשַּׁקְנָה תְּנֻשְּׁקוּ
tenushaq'nah
הן תְּנוּשַּׁקְנָה תְּנֻשַּׁקְנָה
tenushaq'nah