נֻתַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּתָּץ [ nutats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּתָּץ מְנֻתָּץ
menutats
אנחנו/אתם/הן מְנוּתָּצִים מְנֻתָּצִים
menutatsim

Fem.

אני/את/היא מְנוּתֶּצֶת מְנֻתֶּצֶת
menutetsett
אנחנו/אתן/הן מְנוּתָּצוֹת מְנֻתָּצוֹת
menutatsott

Past

אני נוּתַּצְתִּי נֻתַּצְתִּי
nutats'ti

Masc.

אתה נוּתַּצְתָּ נֻתַּצְתָּ
nutats'ta
הוא נוּתַּץ נֻתַּץ
nutats

Fem.

את נוּתַּצְתְּ נֻתַּצְתְּ
nutats'te
היא נוּתְּצָה נֻתְּצָה
nutetsah
אנחנו נוּתַּצְנוּ נֻתַּצְנוּ
nutats'nu
אתם נוּתַּצְתֶּם נֻתַּצְתֶּם
nutats'tem
הם נוּתְּצוּ נֻתְּצוּ
nutetsu
אתן נוּתַּצְתֶּן נֻתַּצְתֶּן
nutats'tenn
הן נוּתְּצוּ נֻתְּצוּ
nutetsu

Future

אני אֲנוּתַּץ אֲנֻתַּץ
anutats

Masc.

אתה תְּנוּתַּץ תְּנֻתַּץ
tenutats
הוא יְנוּתַּץ יְנֻתַּץ
yenutats

Fem.

את תְּנוּתְּצִי תְּנֻתְּצִי
tenutetsi
היא תְּנוּתַּץ תְּנֻתַּץ
tenutats
אנחנו נְנוּתַּץ נְנֻתַּץ
nenutats
אתם תְּנוּתְּצוּ תְּנֻתְּצוּ
tenutetsu
הם יְנוּתְּצוּ יְנֻתְּצוּ
yenutetsu
אתן תְּנוּתַּצְנָה תְּנֻתְּצוּ
tenutats'nah
הן תְּנוּתַּצְנָה יְנֻתְּצוּ
tenutats'nah