נֻתַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּתָּק [ nutaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּתָּק מְנֻתָּק
menutaq
אנחנו/אתם/הן מְנוּתָּקִים מְנֻתָּקִים
menutaqim

Fem.

אני/את/היא מְנוּתֶּקֶת מְנֻתֶּקֶת
menuteqett
אנחנו/אתן/הן מְנוּתָּקוֹת מְנֻתָּקוֹת
menutaqott

Past

אני נוּתַּקְתִּי נֻתַּקְתִּי
nutaq'ti

Masc.

אתה נוּתַּקְתָּ נֻתַּקְתָּ
nutaq'ta
הוא נוּתַּק נֻתַּק
nutaq

Fem.

את נוּתַּקְתְּ נֻתַּקְתְּ
nutaq'te
היא נוּתְּקָה נֻתְּקָה
nuteqah
אנחנו נוּתַּקְנוּ נֻתַּקְנוּ
nutaq'nu
אתם נוּתַּקְתֶּם נֻתַּקְתֶּם
nutaq'tem
הם נוּתְּקוּ נֻתְּקוּ
nutequ
אתן נוּתַּקְתֶּן נֻתַּקְתֶּן
nutaq'tenn
הן נוּתְּקוּ נֻתְּקוּ
nutequ

Future

אני אֲנוּתַּק אֲנֻתַּק
anutaq

Masc.

אתה תְּנוּתַּק תְּנֻתַּק
tenutaq
הוא יְנוּתַּק יְנֻתַּק
yenutaq

Fem.

את תְּנוּתְּקִי תְּנֻתְּקִי
tenuteqi
היא תְּנוּתַּק תְּנֻתַּק
tenutaq
אנחנו נְנוּתַּק נְנֻתַּק
nenutaq
אתם תְּנוּתְּקוּ תְּנֻתְּקוּ
tenutequ
הם יְנוּתְּקוּ יְנֻתְּקוּ
yenutequ
אתן תְּנוּתַּקְנָה תְּנֻתַּקְנָה
tenutaq'nah
הן תְּנוּתַּקְנָה תְּנֻתַּקְנָה
tenutaq'nah