לִשְׁבּוֹר (lish'bor) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹבֵר
shover
אנחנו/אתם/הן שׁוֹבְרִים
shov'rim

Fem.

אני/את/היא שׁוֹבֶרֶת
shoverett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹבְרוֹת
shov'rott

Past

shavar'ti

Masc.

shavar'ta
הוא שָׁבַר
shavar

Fem.

shavar'te
shav'rah
shavar'nu
shevar'tem
shav'ru
shevar'tenn
shav'ru

Future

אני אֶשְׁבּוֹר אֶשְׁבֹּר
esh'bor

Masc.

אתה תִּשְׁבּוֹר תִּשְׁבֹּר
tish'bor
הוא יִשְׁבּוֹר יִשְׁבֹּר
yish'bor

Fem.

tish'beri
היא תִּשְׁבּוֹר תִּשְׁבֹּר
tish'bor
אנחנו נִשְׁבּוֹר נִשְׁבֹּר
nish'bor
tish'beru
yish'beru
אתן תִּשְׁבּוֹרְנָה תִּשְׁבֹּרְנָה
tish'bor'nah
הן יִשְׁבְּרוּ תִּשְׁבֹּרְנָה
yish'beru

Imperative

Masc.

אתה שְׁבוֹר שְׁבֹר
shevor
shiv'ru

Fem.

shiv'ri
אתן שִׁבְרוּ שְׁבֹרְנָה
shiv'ru

Passive Participle

Masc.

shavur
shevurim

Fem.

shevurah
shevurott