סֻבַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּבָּךְ [ subakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּבָּךְ מְסֻבָּךְ
messubakhe
אנחנו/אתם/הן מְסוּבָּכִים מְסֻבָּכִים
messubakhim

Fem.

אני/את/היא מְסוּבֶּכֶת מְסֻבֶּכֶת
messubekhett
אנחנו/אתן/הן מְסוּבָּכוֹת מְסֻבָּכוֹת
messubakhott

Past

אני סוּבַּכְתִּי סֻבַּכְתִּי
subakh'ti

Masc.

אתה סוּבַּכְתָּ סֻבַּכְתָּ
subakh'ta
הוא סוּבַּךְ סֻבַּךְ
subakhe

Fem.

את סוּבַּכְתְּ סֻבַּכְתְּ
subakh'te
היא סוּבְּכָה סֻבְּכָה
subekhah
אנחנו סוּבַּכְנוּ סֻבַּכְנוּ
subakh'nu
אתם סוּבַּכְתֶּם סֻבַּכְתֶּם
subakh'tem
הם סוּבְּכוּ סֻבְּכוּ
subekhu
אתן סוּבַּכְתֶּן סֻבַּכְתֶּן
subakh'tenn
הן סוּבְּכוּ סֻבְּכוּ
subekhu

Future

אני אֲסוּבַּךְ אֲסֻבַּךְ
assubakhe

Masc.

אתה תְּסוּבַּךְ תְּסֻבַּךְ
tessubakhe
הוא יְסוּבַּךְ יְסֻבַּךְ
yessubakhe

Fem.

את תְּסוּבְּכִי תְּסֻבְּכִי
tessubekhi
היא תְּסוּבַּךְ תְּסֻבַּךְ
tessubakhe
אנחנו נְסוּבַּךְ נְסֻבַּךְ
nessubakhe
אתם תְּסוּבְּכוּ תְּסֻבְּכוּ
tessubekhu
הם יְסוּבְּכוּ יְסֻבְּכוּ
yessubekhu
אתן תְּסוּבְּכוּ תְּסֻבְּכוּ
tessubekhu
הן יְסוּבְּכוּ יְסֻבְּכוּ
yessubekhu