סֻדַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּדָּר [ sudar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּדָּר מְסֻדָּר
messudar
אנחנו/אתם/הן מְסוּדָּרִים מְסֻדָּרִים
messudarim

Fem.

אני/את/היא מְסוּדֶּרֶת מְסֻדֶּרֶת
messuderett
אנחנו/אתן/הן מְסוּדָּרוֹת מְסֻדָּרוֹת
messudarott

Past

אני סוּדַּרְתִּי סֻדַּרְתִּי
sudar'ti

Masc.

אתה סוּדַּרְתָּ סֻדַּרְתָּ
sudar'ta
הוא סוּדַּר סֻדַּר
sudar

Fem.

את סוּדַּרְתְּ סֻדַּרְתְּ
sudar'te
היא סוּדְּרָה סֻדְּרָה
suderah
אנחנו סוּדַּרְנוּ סֻדַּרְנוּ
sudar'nu
אתם סוּדַּרְתֶּם סֻדַּרְתֶּם
sudar'tem
הם סוּדְּרוּ סֻדְּרוּ
suderu
אתן סוּדַּרְתֶּן סֻדַּרְתֶּן
sudar'tenn
הן סוּדְּרוּ סֻדְּרוּ
suderu

Future

אני אֲסוּדַּר אֲסֻדַּר
assudar

Masc.

אתה תְּסוּדַּר תְּסֻדַּר
tessudar
הוא יְסוּדַּר יְסֻדַּר
yessudar

Fem.

את תְּסוּדְּרִי תְּסֻדְּרִי
tessuderi
היא תְּסוּדַּר תְּסֻדַּר
tessudar
אנחנו נְסוּדַּר נְסֻדַּר
nessudar
אתם תְּסוּדְּרוּ תְּסֻדְּרוּ
tessuderu
הם יְסוּדְּרוּ יְסֻדְּרוּ
yessuderu
אתן תְּסוּדְּרוּ תְּסֻדַּרְנָה
tessuderu
הן תְּסוּדַּרְנָה תְּסֻדַּרְנָה
tessudar'nah