סֻוַּג verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּוָּג [ suvag ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּוָּג מְסֻוָּג
messuvag
אנחנו/אתם/הן מְסוּוָּגִים מְסֻוָּגִים
messuvagim

Fem.

אני/את/היא מְסוּוֶּגֶת מְסֻוֶּגֶת
messuvegett
אנחנו/אתן/הן מְסוּוָּגוֹת מְסֻוָּגוֹת
messuvagott

Past

אני סוּוַּגְתִּי סֻוַּגְתִּי
suvag'ti

Masc.

אתה סוּוַּגְתָּ סֻוַּגְתָּ
suvag'ta
הוא סוּוַּג סֻוַּג
suvag

Fem.

את סוּוַּגְתְּ סֻוַּגְתְּ
suvag'te
היא סוּוְּגָה סֻוְּגָה
suvegah
אנחנו סוּוַּגְנוּ סֻוַּגְנוּ
suvag'nu
אתם סוּוַּגְתֶּם סֻוַּגְתֶּם
suvag'tem
הם סוּוְּגוּ סֻוְּגוּ
suvegu
אתן סוּוַּגְתֶּן סֻוַּגְתֶּן
suvag'tenn
הן סוּוְּגוּ סֻוְּגוּ
suvegu

Future

אני אֲסוּוַּג אֲסֻוַּג
assuvag

Masc.

אתה תְּסוּוַּג תְּסֻוַּג
tessuvag
הוא יְסוּוַּג יְסֻוַּג
yessuvag

Fem.

את תְּסוּוְּגִי תְּסֻוְּגִי
tessuvegi
היא תְּסוּוַּג תְּסֻוַּג
tessuvag
אנחנו נְסוּוַּג נְסֻוַּג
nessuvag
אתם תְּסוּוְּגוּ תְּסֻוְּגוּ
tessuvegu
הם יְסוּוְּגוּ יְסֻוְּגוּ
yessuvegu
אתן תְּסוּוַּגְנָה תְּסֻוַּגְנָה
tessuvag'nah
הן תְּסוּוַּגְנָה תְּסֻוַּגְנָה
tessuvag'nah