סֻיַּד verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּיָּיד מְסֻיָּד
messuyayd
אנחנו/אתם/הן מְסוּיָּידִים מְסֻיָּדִים
messuyaydim

Fem.

אני/את/היא מְסוּיֶּידֶת מְסֻיֶּדֶת
messuyeydett
אנחנו/אתן/הן מְסוּיָּידוֹת מְסֻיָּדוֹת
messuyaydott

Past

אני סוּיַּידְתִּי סֻיַּדְתִּי
suyayd'ti

Masc.

אתה סוּיַּידְתָּ סֻיַּדְתָּ
suyayd'ta
הוא סוּיַּיד סֻיַּד
suyayd

Fem.

את סוּיַּידְתְּ סֻיַּדְתְּ
suyayd'te
היא סוּיְּידָה סֻיְּדָה
suyeydah
אנחנו סוּיַּידְנוּ סֻיַּדְנוּ
suyayd'nu
אתם סוּיַּידְתֶּם סֻיַּדְתֶּם
suyayd'tem
הם סוּיְּידוּ סֻיְּדוּ
suyeydu
אתן סוּיַּידְתֶּן סֻיַּדְתֶּן
suyayd'tenn
הן סוּיְּידוּ סֻיְּדוּ
suyeydu

Future

אני אֲסוּיַּיד אֲסֻיַּד
assuyayd

Masc.

אתה תְּסוּיַּיד תְּסֻיַּד
tessuyayd
הוא יְסוּיַּיד יְסֻיַּד
yessuyayd

Fem.

את תְּסוּיְּידִי תְּסֻיְּדִי
tessuyeydi
היא תְּסוּיַּיד תְּסֻיַּד
tessuyayd
אנחנו נְסוּיַּיד נְסֻיַּד
nessuyayd
אתם תְּסוּיְּידוּ תְּסֻיְּדוּ
tessuyeydu
הם יְסוּיְּידוּ יְסֻיְּדוּ
yessuyeydu
אתן תְּסוּיַּידְנָה תְּסֻיַּדְנָה
tessuyayd'nah
הן תְּסוּיַּידְנָה תְּסֻיַּדְנָה
tessuyayd'nah