סֻכַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּכָּם [ sukam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּכָּם מְסֻכָּם
messukam
אנחנו/אתם/הן מְסוּכָּמִים מְסֻכָּמִים
messukamim

Fem.

אני/את/היא מְסוּכֶּמֶת מְסֻכֶּמֶת
messukemett
אנחנו/אתן/הן מְסוּכָּמוֹת מְסֻכָּמוֹת
messukamott

Past

אני סוּכַּמְתִּי סֻכַּמְתִּי
sukam'ti

Masc.

אתה סוּכַּמְתָּ סֻכַּמְתָּ
sukam'ta
הוא סוּכַּם סֻכַּם
sukam

Fem.

את סוּכַּמְתְּ סֻכַּמְתְּ
sukam'te
היא סוּכְּמָה סֻכְּמָה
sukemah
אנחנו סוּכַּמְנוּ סֻכַּמְנוּ
sukam'nu
אתם סוּכַּמְתֶּם סֻכַּמְתֶּם
sukam'tem
הם סוּכְּמוּ סֻכְּמוּ
sukemu
אתן סוּכַּמְתֶּן סֻכַּמְתֶּן
sukam'tenn
הן סוּכְּמוּ סֻכְּמוּ
sukemu

Future

אני אֲסוּכַּם אֲסֻכַּם
assukam

Masc.

אתה תְּסוּכַּם תְּסֻכַּם
tessukam
הוא יְסוּכַּם יְסֻכַּם
yessukam

Fem.

את תְּסוּכְּמִי תְּסֻכְּמִי
tessukemi
היא תְּסוּכַּם תְּסֻכַּם
tessukam
אנחנו נְסוּכַּם נְסֻכַּם
nessukam
אתם תְּסוּכְּמוּ תְּסֻכְּמוּ
tessukemu
הם יְסוּכְּמוּ יְסֻכְּמוּ
yessukemu
אתן תְּסוּכְּמוּ תְּסֻכְּמוּ
tessukemu
הן יְסוּכְּמוּ תְּסֻכַּמְנָה
yessukemu