סֻלַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּלָּף [ sulaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּלָּף מְסֻלָּף
messulaf
אנחנו/אתם/הן מְסוּלָּפִים מְסֻלָּפִים
messulafim

Fem.

אני/את/היא מְסוּלֶּפֶת מְסֻלֶּפֶת
messulefett
אנחנו/אתן/הן מְסוּלָּפוֹת מְסֻלָּפוֹת
messulafott

Past

אני סוּלַּפְתִּי סֻלַּפְתִּי
sulaf'ti

Masc.

אתה סוּלַּפְתָּ סֻלַּפְתָּ
sulaf'ta
הוא סוּלַּף סֻלַּף
sulaf

Fem.

את סוּלַּפְתְּ סֻלַּפְתְּ
sulaf'te
היא סוּלְּפָה סֻלְּפָה
sulefah
אנחנו סוּלַּפְנוּ סֻלַּפְנוּ
sulaf'nu
אתם סוּלַּפְתֶּם סֻלַּפְתֶּם
sulaf'tem
הם סוּלְּפוּ סֻלְּפוּ
sulefu
אתן סוּלַּפְתֶּן סֻלַּפְתֶּן
sulaf'tenn
הן סוּלְּפוּ סֻלְּפוּ
sulefu

Future

אני אֲסוּלַּף אֲסֻלַּף
assulaf

Masc.

אתה תְּסוּלַּף תְּסֻלַּף
tessulaf
הוא יְסוּלַּף יְסֻלַּף
yessulaf

Fem.

את תְּסוּלְּפִי תְּסֻלְּפִי
tessulefi
היא תְּסוּלַּף תְּסֻלַּף
tessulaf
אנחנו נְסוּלַּף נְסֻלַּף
nessulaf
אתם תְּסוּלְּפוּ תְּסֻלְּפוּ
tessulefu
הם יְסוּלְּפוּ יְסֻלְּפוּ
yessulefu
אתן תְּסוּלְּפוּ תְּסֻלְּפוּ
tessulefu
הן יְסוּלְּפוּ יְסֻלְּפוּ
yessulefu