סֻלַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּלָּק [ sulaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּלָּק מְסֻלָּק
messulaq
אנחנו/אתם/הן מְסוּלָּקִים מְסֻלָּקִים
messulaqim

Fem.

אני/את/היא מְסוּלֶּקֶת מְסֻלֶּקֶת
messuleqett
אנחנו/אתן/הן מְסוּלָּקוֹת מְסֻלָּקוֹת
messulaqott

Past

אני סוּלַּקְתִּי סֻלַּקְתִּי
sulaq'ti

Masc.

אתה סוּלַּקְתָּ סֻלַּקְתָּ
sulaq'ta
הוא סוּלַּק סֻלַּק
sulaq

Fem.

את סוּלַּקְתְּ סֻלַּקְתְּ
sulaq'te
היא סוּלְּקָה סֻלְּקָה
suleqah
אנחנו סוּלַּקְנוּ סֻלַּקְנוּ
sulaq'nu
אתם סוּלַּקְתֶּם סֻלַּקְתֶּם
sulaq'tem
הם סוּלְּקוּ סֻלְּקוּ
sulequ
אתן סוּלַּקְתֶּן סֻלַּקְתֶּן
sulaq'tenn
הן סוּלְּקוּ סֻלְּקוּ
sulequ

Future

אני אֲסוּלַּק אֲסֻלַּק
assulaq

Masc.

אתה תְּסוּלַּק תְּסֻלַּק
tessulaq
הוא יְסוּלַּק יְסֻלַּק
yessulaq

Fem.

את תְּסוּלְּקִי תְּסֻלְּקִי
tessuleqi
היא תְּסוּלַּק תְּסֻלַּק
tessulaq
אנחנו נְסוּלַּק נְסֻלַּק
nessulaq
אתם תְּסוּלְּקוּ תְּסֻלְּקוּ
tessulequ
הם יְסוּלְּקוּ יְסֻלְּקוּ
yessulequ
אתן תְּסוּלְּקוּ תְּסֻלְּקוּ
tessulequ
הן יְסוּלְּקוּ תְּסֻלַּקְנָה
yessulequ