סֻמַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּמָּם [ sumam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּמָּם מְסֻמָּם
messumam
אנחנו/אתם/הן מְסוּמָּמִים מְסֻמָּמִים
messumamim

Fem.

אני/את/היא מְסוּמֶּמֶת מְסֻמֶּמֶת
messumemett
אנחנו/אתן/הן מְסוּמָּמוֹת מְסֻמָּמוֹת
messumamott

Past

אני סוּמַּמְתִּי סֻמַּמְתִּי
sumam'ti

Masc.

אתה סוּמַּמְתָּ סֻמַּמְתָּ
sumam'ta
הוא סוּמַּם סֻמַּם
sumam

Fem.

את סוּמַּמְתְּ סֻמַּמְתְּ
sumam'te
היא סוּמְּמָה סֻמְּמָה
sumemah
אנחנו סוּמַּמְנוּ סֻמַּמְנוּ
sumam'nu
אתם סוּמַּמְתֶּם סֻמַּמְתֶּם
sumam'tem
הם סוּמְּמוּ סֻמְּמוּ
sumemu
אתן סוּמַּמְתֶּן סֻמַּמְתֶּן
sumam'tenn
הן סוּמְּמוּ סֻמְּמוּ
sumemu

Future

אני אֲסוּמַּם אֲסֻמַּם
assumam

Masc.

אתה תְּסוּמַּם תְּסֻמַּם
tessumam
הוא יְסוּמַּם יְסֻמַּם
yessumam

Fem.

את תְּסוּמְּמִי תְּסֻמְּמִי
tessumemi
היא תְּסוּמַּם תְּסֻמַּם
tessumam
אנחנו נְסוּמַּם נְסֻמַּם
nessumam
אתם תְּסוּמְּמוּ תְּסֻמְּמוּ
tessumemu
הם יְסוּמְּמוּ יְסֻמְּמוּ
yessumemu
אתן תְּסוּמְּמוּ תְּסֻמְּמוּ
tessumemu
הן יְסוּמְּמוּ יְסֻמְּמוּ
yessumemu