סֻמָּא verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּמָּא מְסֻמָּא
messuma
אנחנו/אתם/הן מְסוּמָּאִים מְסֻמָּאִים
messumaim

Fem.

אני/את/היא מְסוּמֵּאת מְסֻמֵּאת
messumett
אנחנו/אתן/הן מְסוּמָּאוֹת מְסֻמָּאוֹת
messumaott

Past

אני סוּמֵּאתִי סֻמֵּאתִי
sumeti

Masc.

אתה סוּמֵּאתָ סֻמֵּאתָ
sumeta
הוא סוּמָּא סֻמָּא
suma

Fem.

את סוּמֵּאת סֻמֵּאת
sumett
היא סוּמְּאָה סֻמְּאָה
sumeah
אנחנו סוּמֵּאנוּ סֻמֵּאנוּ
sumenu
אתם סוּמֵּאתֶם סֻמֵּאתֶם
sumetem
הם סוּמְּאוּ סֻמְּאוּ
sumeu
אתן סוּמֵּאתֶן סֻמֵּאתֶן
sumetenn
הן סוּמְּאוּ סֻמְּאוּ
sumeu

Future

אני אֲסוּמָּא אֲסֻמָּא
assuma

Masc.

אתה תְּסוּמָּא תְּסֻמָּא
tessuma
הוא יְסוּמָּא יְסֻמָּא
yessuma

Fem.

את תְּסוּמְּאִי תְּסֻמְּאִי
tessumei
היא תְּסוּמָּא תְּסֻמָּא
tessuma
אנחנו נְסוּמָּא נְסֻמָּא
nessuma
אתם תְּסוּמְּאוּ תְּסֻמְּאוּ
tessumeu
הם יְסוּמְּאוּ יְסֻמְּאוּ
yessumeu
אתן תְּסוּמֶּאנָה תְּסֻמֶּאנָה
tessumenah
הן תְּסוּמֶּאנָה יְסֻמְּאוּ
tessumenah