סֻפַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּפָּק [ supaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּפָּק מְסֻפָּק
messupaq
אנחנו/אתם/הן מְסוּפָּקִים מְסֻפָּקִים
messupaqim

Fem.

אני/את/היא מְסוּפֶּקֶת מְסֻפֶּקֶת
messupeqett
אנחנו/אתן/הן מְסוּפָּקוֹת מְסֻפָּקוֹת
messupaqott

Past

אני סוּפַּקְתִּי סֻפַּקְתִּי
supaq'ti

Masc.

אתה סוּפַּקְתָּ סֻפַּקְתָּ
supaq'ta
הוא סוּפַּק סֻפַּק
supaq

Fem.

את סוּפַּקְתְּ סֻפַּקְתְּ
supaq'te
היא סוּפְּקָה סֻפְּקָה
supeqah
אנחנו סוּפַּקְנוּ סֻפַּקְנוּ
supaq'nu
אתם סוּפַּקְתֶּם סֻפַּקְתֶּם
supaq'tem
הם סוּפְּקוּ סֻפְּקוּ
supequ
אתן סוּפַּקְתֶּן סֻפַּקְתֶּן
supaq'tenn
הן סוּפְּקוּ סֻפְּקוּ
supequ

Future

אני אֲסוּפַּק אֲסֻפַּק
assupaq

Masc.

אתה תְּסוּפַּק תְּסֻפַּק
tessupaq
הוא יְסוּפַּק יְסֻפַּק
yessupaq

Fem.

את תְּסוּפְּקִי תְּסֻפְּקִי
tessupeqi
היא תְּסוּפַּק תְּסֻפַּק
tessupaq
אנחנו נְסוּפַּק נְסֻפַּק
nessupaq
אתם תְּסוּפְּקוּ תְּסֻפְּקוּ
tessupequ
הם יְסוּפְּקוּ יְסֻפְּקוּ
yessupequ
אתן תְּסוּפְּקוּ תְּסֻפְּקוּ
tessupequ
הן יְסוּפְּקוּ יְסֻפְּקוּ
yessupequ