סֻפַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְסוּפָּר [ supar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסוּפָּר מְסֻפָּר
messupar
אנחנו/אתם/הן מְסוּפָּרִים מְסֻפָּרִים
messuparim

Fem.

אני/את/היא מְסוּפֶּרֶת מְסֻפֶּרֶת
messuperett
אנחנו/אתן/הן מְסוּפָּרוֹת מְסֻפָּרוֹת
messuparott

Past

אני סוּפַּרְתִּי סֻפַּרְתִּי
supar'ti

Masc.

אתה סוּפַּרְתָּ סֻפַּרְתָּ
supar'ta
הוא סוּפַּר סֻפַּר
supar

Fem.

את סוּפַּרְתְּ סֻפַּרְתְּ
supar'te
היא סוּפְּרָה סֻפְּרָה
superah
אנחנו סוּפַּרְנוּ סֻפַּרְנוּ
supar'nu
אתם סוּפַּרְתֶּם סֻפַּרְתֶּם
supar'tem
הם סוּפְּרוּ סֻפְּרוּ
superu
אתן סוּפַּרְתֶּן סֻפַּרְתֶּן
supar'tenn
הן סוּפְּרוּ סֻפְּרוּ
superu

Future

אני אֲסוּפַּר אֲסֻפַּר
assupar

Masc.

אתה תְּסוּפַּר תְּסֻפַּר
tessupar
הוא יְסוּפַּר יְסֻפַּר
yessupar

Fem.

את תְּסוּפְּרִי תְּסֻפְּרִי
tessuperi
היא תְּסוּפַּר תְּסֻפַּר
tessupar
אנחנו נְסוּפַּר נְסֻפַּר
nessupar
אתם תְּסוּפְּרוּ תְּסֻפְּרוּ
tessuperu
הם יְסוּפְּרוּ יְסֻפְּרוּ
yessuperu
אתן תְּסוּפְּרוּ תְּסֻפְּרוּ
tessuperu
הן יְסוּפְּרוּ תְּסֻפַּרְנָה
yessuperu