לִסְתּוֹם (lis'tom) verb conjugation in Hebrew

Flag לִסְתֹּם לִסְתּוֹם - סוֹתֵם [ lis'tom - sotem ]
Flag shut; keep; plug

Present

Masc.

אני/אתה/הוא סוֹתֵם
sotem
אנחנו/אתם/הן סוֹתְמִים
sot'mim

Fem.

אני/את/היא סוֹתֶמֶת
sotemett
אנחנו/אתן/הן סוֹתְמוֹת
sot'mott

Past

satam'ti

Masc.

satam'ta
הוא סָתַם
satam

Fem.

satam'te
sat'mah
אנחנו סָתַמְנוּ
satam'nu
setam'tem
sat'mu
setam'tenn
sat'mu

Future

אני אֶסְתּוֹם אֶסְתֹּם
es'tom

Masc.

אתה תִּסְתּוֹם תִּסְתֹּם
tis'tom
הוא יִסְתּוֹם יִסְתֹּם
yis'tom

Fem.

tis'temi
היא תִּסְתּוֹם תִּסְתֹּם
tis'tom
אנחנו נִסְתּוֹם נִסְתֹּם
nis'tom
tis'temu
yis'temu
אתן תִּסְתּוֹמְנָה תִּסְתֹּמְנָה
tis'tom'nah
הן תִּסְתּוֹמְנָה תִּסְתֹּמְנָה
tis'tom'nah

Imperative

Masc.

אתה סְתוֹם סְתֹם
setom
sit'mu

Fem.

sit'mi
אתן סְתוֹמְנָה סְתֹמְנָה
setom'nah

Passive Participle

Masc.

אתה סָתוּם
satum
setumim

Fem.

setumah
setumott