עֻבַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּבָּד [ 'ubad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּבָּד מְעֻבָּד
me'ubad
אנחנו/אתם/הן מְעוּבָּדִים מְעֻבָּדִים
me'ubadim

Fem.

אני/את/היא מְעוּבֶּדֶת מְעֻבֶּדֶת
me'ubedett
אנחנו/אתן/הן מְעוּבָּדוֹת מְעֻבָּדוֹת
me'ubadott

Past

אני עוּבַּדְתִּי עֻבַּדְתִּי
'ubad'ti

Masc.

אתה עוּבַּדְתָּ עֻבַּדְתָּ
'ubad'ta
הוא עוּבַּד עֻבַּד
'ubad

Fem.

את עוּבַּדְתְּ עֻבַּדְתְּ
'ubad'te
היא עוּבְּדָה עֻבְּדָה
'ubedah
אנחנו עוּבַּדְנוּ עֻבַּדְנוּ
'ubad'nu
אתם עוּבַּדְתֶּם עֻבַּדְתֶּם
'ubad'tem
הם עוּבְּדוּ עֻבְּדוּ
'ubedu
אתן עוּבַּדְתֶּן עֻבַּדְתֶּן
'ubad'tenn
הן עוּבְּדוּ עֻבְּדוּ
'ubedu

Future

אני אֲעוּבַּד אֲעֻבַּד
a'ubad

Masc.

אתה תְּעוּבַּד תְּעֻבַּד
te'ubad
הוא יְעוּבַּד יְעֻבַּד
ye'ubad

Fem.

את תְּעוּבְּדִי תְּעֻבְּדִי
te'ubedi
היא תְּעוּבַּד תְּעֻבַּד
te'ubad
אנחנו נְעוּבַּד נְעֻבַּד
ne'ubad
אתם תְּעוּבְּדוּ תְּעֻבְּדוּ
te'ubedu
הם יְעוּבְּדוּ יְעֻבְּדוּ
ye'ubedu
אתן תְּעוּבַּדְנָה תְּעֻבַּדְנָה
te'ubad'nah
הן תְּעוּבַּדְנָה תְּעֻבַּדְנָה
te'ubad'nah