עֻגַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּגָּל [ 'ugal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּגָּל מְעֻגָּל
me'ugal
אנחנו/אתם/הן מְעוּגָּלִים מְעֻגָּלִים
me'ugalim

Fem.

אני/את/היא מְעוּגֶּלֶת מְעֻגֶּלֶת
me'ugelett
אנחנו/אתן/הן מְעוּגָּלוֹת מְעֻגָּלוֹת
me'ugalott

Past

אני עוּגַּלְתִּי עֻגַּלְתִּי
'ugal'ti

Masc.

אתה עוּגַּלְתָּ עֻגַּלְתָּ
'ugal'ta
הוא עוּגַּל עֻגַּל
'ugal

Fem.

את עוּגַּלְתְּ עֻגַּלְתְּ
'ugal'te
היא עוּגְּלָה עֻגְּלָה
'ugelah
אנחנו עוּגַּלְנוּ עֻגַּלְנוּ
'ugal'nu
אתם עוּגַּלְתֶּם עֻגַּלְתֶּם
'ugal'tem
הם עוּגְּלוּ עֻגְּלוּ
'ugelu
אתן עוּגַּלְתֶּן עֻגַּלְתֶּן
'ugal'tenn
הן עוּגְּלוּ עֻגְּלוּ
'ugelu

Future

אני אֲעוּגַּל אֲעֻגַּל
a'ugal

Masc.

אתה תְּעוּגַּל תְּעֻגַּל
te'ugal
הוא יְעוּגַּל יְעֻגַּל
ye'ugal

Fem.

את תְּעוּגְּלִי תְּעֻגְּלִי
te'ugeli
היא תְּעוּגַּל תְּעֻגַּל
te'ugal
אנחנו נְעוּגַּל נְעֻגַּל
ne'ugal
אתם תְּעוּגְּלוּ תְּעֻגְּלוּ
te'ugelu
הם יְעוּגְּלוּ יְעֻגְּלוּ
ye'ugelu
אתן תְּעוּגַּלְנָה תְּעֻגְּלוּ
te'ugal'nah
הן יְעוּגְּלוּ תְּעֻגַּלְנָה
ye'ugelu