עֻטַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּטָּר [ 'utar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּטָּר מְעֻטָּר
me'utar
אנחנו/אתם/הן מְעוּטָּרִים מְעֻטָּרִים
me'utarim

Fem.

אני/את/היא מְעוּטֶּרֶת מְעֻטֶּרֶת
me'uterett
אנחנו/אתן/הן מְעוּטָּרוֹת מְעֻטָּרוֹת
me'utarott

Past

אני עוּטַּרְתִּי עֻטַּרְתִּי
'utar'ti

Masc.

אתה עוּטַּרְתָּ עֻטַּרְתָּ
'utar'ta
הוא עוּטַּר עֻטַּר
'utar

Fem.

את עוּטַּרְתְּ עֻטַּרְתְּ
'utar'te
היא עוּטְּרָה עֻטְּרָה
'uterah
אנחנו עוּטַּרְנוּ עֻטַּרְנוּ
'utar'nu
אתם עוּטַּרְתֶּם עֻטַּרְתֶּם
'utar'tem
הם עוּטְּרוּ עֻטְּרוּ
'uteru
אתן עוּטַּרְתֶּן עֻטַּרְתֶּן
'utar'tenn
הן עוּטְּרוּ עֻטְּרוּ
'uteru

Future

אני אֲעוּטַּר אֲעֻטַּר
a'utar

Masc.

אתה תְּעוּטַּר תְּעֻטַּר
te'utar
הוא יְעוּטַּר יְעֻטַּר
ye'utar

Fem.

את תְּעוּטְּרִי תְּעֻטְּרִי
te'uteri
היא תְּעוּטַּר תְּעֻטַּר
te'utar
אנחנו נְעוּטַּר נְעֻטַּר
ne'utar
אתם תְּעוּטְּרוּ תְּעֻטְּרוּ
te'uteru
הם יְעוּטְּרוּ יְעֻטְּרוּ
ye'uteru
אתן תְּעוּטַּרְנָה תְּעֻטַּרְנָה
te'utar'nah
הן יְעוּטְּרוּ תְּעֻטַּרְנָה
ye'uteru