עֻכַּב verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּכָּב [ 'ukav ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּכָּב מְעֻכָּב
me'ukav
אנחנו/אתם/הן מְעוּכָּבִים מְעֻכָּבִים
me'ukavim

Fem.

אני/את/היא מְעוּכֶּבֶת מְעֻכֶּבֶת
me'ukevett
אנחנו/אתן/הן מְעוּכָּבוֹת מְעֻכָּבוֹת
me'ukavott

Past

אני עוּכַּבְתִּי עֻכַּבְתִּי
'ukav'ti

Masc.

אתה עוּכַּבְתָּ עֻכַּבְתָּ
'ukav'ta
הוא עוּכַּב עֻכַּב
'ukav

Fem.

את עוּכַּבְתְּ עֻכַּבְתְּ
'ukav'te
היא עוּכְּבָה עֻכְּבָה
'ukevah
אנחנו עוּכַּבְנוּ עֻכַּבְנוּ
'ukav'nu
אתם עוּכַּבְתֶּם עֻכַּבְתֶּם
'ukav'tem
הם עוּכְּבוּ עֻכְּבוּ
'ukevu
אתן עוּכַּבְתֶּן עֻכַּבְתֶּן
'ukav'tenn
הן עוּכְּבוּ עֻכְּבוּ
'ukevu

Future

אני אֲעוּכַּב אֲעֻכַּב
a'ukav

Masc.

אתה תְּעוּכַּב תְּעֻכַּב
te'ukav
הוא יְעוּכַּב יְעֻכַּב
ye'ukav

Fem.

את תְּעוּכְּבִי תְּעֻכְּבִי
te'ukevi
היא תְּעוּכַּב תְּעֻכַּב
te'ukav
אנחנו נְעוּכַּב נְעֻכַּב
ne'ukav
אתם תְּעוּכְּבוּ תְּעֻכְּבוּ
te'ukevu
הם יְעוּכְּבוּ יְעֻכְּבוּ
ye'ukevu
אתן תְּעוּכְּבוּ תְּעֻכַּבְנָה
te'ukevu
הן תְּעוּכַּבְנָה יְעֻכְּבוּ
te'ukav'nah