עֻכַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּכָּל [ 'ukal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּכָּל מְעֻכָּל
me'ukal
אנחנו/אתם/הן מְעוּכָּלִים מְעֻכָּלִים
me'ukalim

Fem.

אני/את/היא מְעוּכֶּלֶת מְעֻכֶּלֶת
me'ukelett
אנחנו/אתן/הן מְעוּכָּלוֹת מְעֻכָּלוֹת
me'ukalott

Past

אני עוּכַּלְתִּי עֻכַּלְתִּי
'ukal'ti

Masc.

אתה עוּכַּלְתָּ עֻכַּלְתָּ
'ukal'ta
הוא עוּכַּל עֻכַּל
'ukal

Fem.

את עוּכַּלְתְּ עֻכַּלְתְּ
'ukal'te
היא עוּכְּלָה עֻכְּלָה
'ukelah
אנחנו עוּכַּלְנוּ עֻכַּלְנוּ
'ukal'nu
אתם עוּכַּלְתֶּם עֻכַּלְתֶּם
'ukal'tem
הם עוּכְּלוּ עֻכְּלוּ
'ukelu
אתן עוּכַּלְתֶּן עֻכַּלְתֶּן
'ukal'tenn
הן עוּכְּלוּ עֻכְּלוּ
'ukelu

Future

אני אֲעוּכַּל אֲעֻכַּל
a'ukal

Masc.

אתה תְּעוּכַּל תְּעֻכַּל
te'ukal
הוא יְעוּכַּל יְעֻכַּל
ye'ukal

Fem.

את תְּעוּכְּלִי תְּעֻכְּלִי
te'ukeli
היא תְּעוּכַּל תְּעֻכַּל
te'ukal
אנחנו נְעוּכַּל נְעֻכַּל
ne'ukal
אתם תְּעוּכְּלוּ תְּעֻכְּלוּ
te'ukelu
הם יְעוּכְּלוּ יְעֻכְּלוּ
ye'ukelu
אתן תְּעוּכַּלְנָה תְּעֻכַּלְנָה
te'ukal'nah
הן תְּעוּכַּלְנָה תְּעֻכַּלְנָה
te'ukal'nah