עֻצַּב verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּצָּב [ 'utsav ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּצָּב מְעֻצָּב
me'utsav
אנחנו/אתם/הן מְעוּצָּבִים מְעֻצָּבִים
me'utsavim

Fem.

אני/את/היא מְעוּצֶּבֶת מְעֻצֶּבֶת
me'utsevett
אנחנו/אתן/הן מְעוּצָּבוֹת מְעֻצָּבוֹת
me'utsavott

Past

אני עוּצַּבְתִּי עֻצַּבְתִּי
'utsav'ti

Masc.

אתה עוּצַּבְתָּ עֻצַּבְתָּ
'utsav'ta
הוא עוּצַּב עֻצַּב
'utsav

Fem.

את עוּצַּבְתְּ עֻצַּבְתְּ
'utsav'te
היא עוּצְּבָה עֻצְּבָה
'utsevah
אנחנו עוּצַּבְנוּ עֻצַּבְנוּ
'utsav'nu
אתם עוּצַּבְתֶּם עֻצַּבְתֶּם
'utsav'tem
הם עוּצְּבוּ עֻצְּבוּ
'utsevu
אתן עוּצַּבְתֶּן עֻצַּבְתֶּן
'utsav'tenn
הן עוּצְּבוּ עֻצְּבוּ
'utsevu

Future

אני אֲעוּצַּב אֲעֻצַּב
a'utsav

Masc.

אתה תְּעוּצַּב תְּעֻצַּב
te'utsav
הוא יְעוּצַּב יְעֻצַּב
ye'utsav

Fem.

את תְּעוּצְּבִי תְּעֻצְּבִי
te'utsevi
היא תְּעוּצַּב תְּעֻצַּב
te'utsav
אנחנו נְעוּצַּב נְעֻצַּב
ne'utsav
אתם תְּעוּצְּבוּ תְּעֻצְּבוּ
te'utsevu
הם יְעוּצְּבוּ יְעֻצְּבוּ
ye'utsevu
אתן תְּעוּצַּבְנָה תְּעֻצְּבוּ
te'utsav'nah
הן תְּעוּצַּבְנָה תְּעֻצַּבְנָה
te'utsav'nah