עֻקַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּקָּל [ 'uqal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּקָּל מְעֻקָּל
me'uqal
אנחנו/אתם/הן מְעוּקָּלִים מְעֻקָּלִים
me'uqalim

Fem.

אני/את/היא מְעוּקֶּלֶת מְעֻקֶּלֶת
me'uqelett
אנחנו/אתן/הן מְעוּקָּלוֹת מְעֻקָּלוֹת
me'uqalott

Past

אני עוּקַּלְתִּי עֻקַּלְתִּי
'uqal'ti

Masc.

אתה עוּקַּלְתָּ עֻקַּלְתָּ
'uqal'ta
הוא עוּקַּל עֻקַּל
'uqal

Fem.

את עוּקַּלְתְּ עֻקַּלְתְּ
'uqal'te
היא עוּקְּלָה עֻקְּלָה
'uqelah
אנחנו עוּקַּלְנוּ עֻקַּלְנוּ
'uqal'nu
אתם עוּקַּלְתֶּם עֻקַּלְתֶּם
'uqal'tem
הם עוּקְּלוּ עֻקְּלוּ
'uqelu
אתן עוּקַּלְתֶּן עֻקַּלְתֶּן
'uqal'tenn
הן עוּקְּלוּ עֻקְּלוּ
'uqelu

Future

אני אֲעוּקַּל אֲעֻקַּל
a'uqal

Masc.

אתה תְּעוּקַּל תְּעֻקַּל
te'uqal
הוא יְעוּקַּל יְעֻקַּל
ye'uqal

Fem.

את תְּעוּקְּלִי תְּעֻקְּלִי
te'uqeli
היא תְּעוּקַּל תְּעֻקַּל
te'uqal
אנחנו נְעוּקַּל נְעֻקַּל
ne'uqal
אתם תְּעוּקְּלוּ תְּעֻקְּלוּ
te'uqelu
הם יְעוּקְּלוּ יְעֻקְּלוּ
ye'uqelu
אתן תְּעוּקַּלְנָה תְּעֻקַּלְנָה
te'uqal'nah
הן תְּעוּקַּלְנָה יְעֻקְּלוּ
te'uqal'nah