עֻקַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּקָּם [ 'uqam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּקָּם מְעֻקָּם
me'uqam
אנחנו/אתם/הן מְעוּקָּמִים מְעֻקָּמִים
me'uqamim

Fem.

אני/את/היא מְעוּקֶּמֶת מְעֻקֶּמֶת
me'uqemett
אנחנו/אתן/הן מְעוּקָּמוֹת מְעֻקָּמוֹת
me'uqamott

Past

אני עוּקַּמְתִּי עֻקַּמְתִּי
'uqam'ti

Masc.

אתה עוּקַּמְתָּ עֻקַּמְתָּ
'uqam'ta
הוא עוּקַּם עֻקַּם
'uqam

Fem.

את עוּקַּמְתְּ עֻקַּמְתְּ
'uqam'te
היא עוּקְּמָה עֻקְּמָה
'uqemah
אנחנו עוּקַּמְנוּ עֻקַּמְנוּ
'uqam'nu
אתם עוּקַּמְתֶּם עֻקַּמְתֶּם
'uqam'tem
הם עוּקְּמוּ עֻקְּמוּ
'uqemu
אתן עוּקַּמְתֶּן עֻקַּמְתֶּן
'uqam'tenn
הן עוּקְּמוּ עֻקְּמוּ
'uqemu

Future

אני אֲעוּקַּם אֲעֻקַּם
a'uqam

Masc.

אתה תְּעוּקַּם תְּעֻקַּם
te'uqam
הוא יְעוּקַּם יְעֻקַּם
ye'uqam

Fem.

את תְּעוּקְּמִי תְּעֻקְּמִי
te'uqemi
היא תְּעוּקַּם תְּעֻקַּם
te'uqam
אנחנו נְעוּקַּם נְעֻקַּם
ne'uqam
אתם תְּעוּקְּמוּ תְּעֻקְּמוּ
te'uqemu
הם יְעוּקְּמוּ יְעֻקְּמוּ
ye'uqemu
אתן תְּעוּקַּמְנָה תְּעֻקַּמְנָה
te'uqam'nah
הן תְּעוּקַּמְנָה תְּעֻקַּמְנָה
te'uqam'nah