עֻקַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְעוּקָּר [ 'uqar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּקָּר מְעֻקָּר
me'uqar
אנחנו/אתם/הן מְעוּקָּרִים מְעֻקָּרִים
me'uqarim

Fem.

אני/את/היא מְעוּקֶּרֶת מְעֻקֶּרֶת
me'uqerett
אנחנו/אתן/הן מְעוּקָּרוֹת מְעֻקָּרוֹת
me'uqarott

Past

אני עוּקַּרְתִּי עֻקַּרְתִּי
'uqar'ti

Masc.

אתה עוּקַּרְתָּ עֻקַּרְתָּ
'uqar'ta
הוא עוּקַּר עֻקַּר
'uqar

Fem.

את עוּקַּרְתְּ עֻקַּרְתְּ
'uqar'te
היא עוּקְּרָה עֻקְּרָה
'uqerah
אנחנו עוּקַּרְנוּ עֻקַּרְנוּ
'uqar'nu
אתם עוּקַּרְתֶּם עֻקַּרְתֶּם
'uqar'tem
הם עוּקְּרוּ עֻקְּרוּ
'uqeru
אתן עוּקַּרְתֶּן עֻקַּרְתֶּן
'uqar'tenn
הן עוּקְּרוּ עֻקְּרוּ
'uqeru

Future

אני אֲעוּקַּר אֲעֻקַּר
a'uqar

Masc.

אתה תְּעוּקַּר תְּעֻקַּר
te'uqar
הוא יְעוּקַּר יְעֻקַּר
ye'uqar

Fem.

את תְּעוּקְּרִי תְּעֻקְּרִי
te'uqeri
היא תְּעוּקַּר תְּעֻקַּר
te'uqar
אנחנו נְעוּקַּר נְעֻקַּר
ne'uqar
אתם תְּעוּקְּרוּ תְּעֻקְּרוּ
te'uqeru
הם יְעוּקְּרוּ יְעֻקְּרוּ
ye'uqeru
אתן תְּעוּקְּרוּ תְּעֻקְּרוּ
te'uqeru
הן יְעוּקְּרוּ יְעֻקְּרוּ
ye'uqeru