לַעֲזוֹב (la'azov) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא עוֹזֵב
'ozev
אנחנו/אתם/הן עוֹזְבִים
'oz'vim

Fem.

אני/את/היא עוֹזֶבֶת
'ozevett
אנחנו/אתן/הן עוֹזְבוֹת
'oz'vott

Past

'azav'ti

Masc.

'azav'ta
הוא עָזַב
'azav

Fem.

'azav'te
'az'vah
אנחנו עָזַבְנוּ
'azav'nu
'azav'tem
'az'vu
'azav'tenn
'az'vu

Future

אני אֶעֱזוֹב אֶעֱזֹב
e'ezov

Masc.

אתה תַּעֲזוֹב תַּעֲזֹב
ta'azov
הוא יַעֲזוֹב יַעֲזֹב
ya'azov

Fem.

ta'az'vi
היא תַּעֲזוֹב תַּעֲזֹב
ta'azov
אנחנו נַעֲזוֹב נַעֲזֹב
na'azov
ta'az'vu
ya'az'vu
אתן תַּעֲזוֹבְנָה תַּעֲזֹבְנָה
ta'azov'nah
הן תַּעֲזוֹבְנָה תַּעֲזֹבְנָה
ta'azov'nah

Imperative

Masc.

אתה עֲזוֹב עֲזֹב
'azov
'iz'vu

Fem.

'iz'vi
אתן עֲזוֹבְנָה עֲזֹבְנָה
'azov'nah