לְעַוֵּור (le'avevr) verb conjugation in Hebrew

Flag לְעַוֵּר לְעַוֵּור - מְעַוֵּור [ le'avevr - me'avevr ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְעַוֵּור מְעַוֵּר
me'avevr
אנחנו/אתם/הן מְעַוְּורִים מְעַוְּרִים
me'avevrim

Fem.

אני/את/היא מְעַוֶּורֶת מְעַוֶּרֶת
me'avevrett
אנחנו/אתן/הן מְעַוְּורוֹת מְעַוְּרוֹת
me'avevrott

Past

אני עִיוַּורְתִּי עִוַּרְתִּי
'ivavr'ti

Masc.

אתה עִיוַּורְתָּ עִוַּרְתָּ
'ivavr'ta
הוא עִיוֵּור עִוֵּר
'ivevr

Fem.

את עִיוַּורְתְּ עִוַּרְתְּ
'ivavr'te
היא עִיוְּורָה עִוְּרָה
'ivevrah
אנחנו עִיוַּורְנוּ עִוַּרְנוּ
'ivavr'nu
אתם עִיוַּורְתֶּם עִוַּרְתֶּם
'ivavr'tem
הם עִיוְּורוּ עִוְּרוּ
'ivevru
אתן עִיוַּורְתֶּן עִוַּרְתֶּן
'ivavr'tenn
הן עִיוְּורוּ עִיוְּרוּ
'ivevru

Future

אני אֲעַוֵּור אֲעַוֵּר
a'avevr

Masc.

אתה תְּעַוֵּור תְּעַוֵּר
te'avevr
הוא יְעַוֵּור יְעַוֵּר
ye'avevr

Fem.

את תְּעַוְּורִי תְּעַוְּרִי
te'avevri
היא תְּעַוֵּור תְּעַוֵּר
te'avevr
אנחנו נְעַוֵּור נְעַוֵּר
ne'avevr
אתם תְּעַוְּורוּ תְּעַוְּרוּ
te'avevru
הם יְעַוְּורוּ יְעַוְּרוּ
ye'avevru
אתן תְּעַוֵּורְנָה תְּעַוֵּרְנָה
te'avevr'nah
הן יְעַוְּורוּ תְּעַוֵּרְנָה
ye'avevru

Imperative

Masc.

אתה עַוֵּור עַוֵּר
'avevr
אתם עַוְּורוּ עַוְּרוּ
'avevru

Fem.

את עַוְּורִי עַוְּרִי
'avevri
אתן עַוְּורוּ עַוֵּרְנָה
'avevru