פֻּזַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּזָּר [ puzar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּזָּר מְפֻזָּר
mefuzar
אנחנו/אתם/הן מְפוּזָּרִים מְפֻזָּרִים
mefuzarim

Fem.

אני/את/היא מְפוּזֶּרֶת מְפֻזֶּרֶת
mefuzerett
אנחנו/אתן/הן מְפוּזָּרוֹת מְפֻזָּרוֹת
mefuzarott

Past

אני פּוּזַּרְתִּי פֻּזַּרְתִּי
puzar'ti

Masc.

אתה פּוּזַּרְתָּ פֻּזַּרְתָּ
puzar'ta
הוא פּוּזַּר פֻּזַּר
puzar

Fem.

את פּוּזַּרְתְּ פֻּזַּרְתְּ
puzar'te
היא פּוּזְּרָה פֻּזְּרָה
puzerah
אנחנו פּוּזַּרְנוּ פֻּזַּרְנוּ
puzar'nu
אתם פּוּזַּרְתֶּם פֻּזַּרְתֶּם
puzar'tem
הם פּוּזְּרוּ פֻּזְּרוּ
puzeru
אתן פּוּזַּרְתֶּן פֻּזַּרְתֶּן
puzar'tenn
הן פּוּזְּרוּ פֻּזְּרוּ
puzeru

Future

אני אֲפוּזַּר אֲפֻזַּר
afuzar

Masc.

אתה תְּפוּזַּר תְּפֻזַּר
tefuzar
הוא יְפוּזַּר יְפֻזַּר
yefuzar

Fem.

את תְּפוּזְּרִי תְּפֻזְּרִי
tefuzeri
היא תְּפוּזַּר תְּפֻזַּר
tefuzar
אנחנו נְפוּזַּר נְפֻזַּר
nefuzar
אתם תְּפוּזְּרוּ תְּפֻזְּרוּ
tefuzeru
הם יְפוּזְּרוּ יְפֻזְּרוּ
yefuzeru
אתן תְּפוּזְּרוּ תְּפֻזְּרוּ
tefuzeru
הן יְפוּזְּרוּ יְפֻזְּרוּ
yefuzeru