פֻּטַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּטָּם [ putam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּטָּם מְפֻטָּם
mefutam
אנחנו/אתם/הן מְפוּטָּמִים מְפֻטָּמִים
mefutamim

Fem.

אני/את/היא מְפוּטֶּמֶת מְפֻטֶּמֶת
mefutemett
אנחנו/אתן/הן מְפוּטָּמוֹת מְפֻטָּמוֹת
mefutamott

Past

אני פּוּטַּמְתִּי פֻּטַּמְתִּי
putam'ti

Masc.

אתה פּוּטַּמְתָּ פֻּטַּמְתָּ
putam'ta
הוא פּוּטַּם פֻּטַּם
putam

Fem.

את פּוּטַּמְתְּ פֻּטַּמְתְּ
putam'te
היא פּוּטְּמָה פֻּטְּמָה
putemah
אנחנו פּוּטַּמְנוּ פֻּטַּמְנוּ
putam'nu
אתם פּוּטַּמְתֶּם פֻּטַּמְתֶּם
putam'tem
הם פּוּטְּמוּ פֻּטְּמוּ
putemu
אתן פּוּטַּמְתֶּן פֻּטַּמְתֶּן
putam'tenn
הן פּוּטְּמוּ פֻּטְּמוּ
putemu

Future

אני אֲפוּטַּם אֲפֻטַּם
afutam

Masc.

אתה תְּפוּטַּם תְּפֻטַּם
tefutam
הוא יְפוּטַּם יְפֻטַּם
yefutam

Fem.

את תְּפוּטְּמִי תְּפֻטְּמִי
tefutemi
היא תְּפוּטַּם תְּפֻטַּם
tefutam
אנחנו נְפוּטַּם נְפֻטַּם
nefutam
אתם תְּפוּטְּמוּ תְּפֻטְּמוּ
tefutemu
הם יְפוּטְּמוּ יְפֻטְּמוּ
yefutemu
אתן תְּפוּטַּמְנָה תְּפֻטַּמְנָה
tefutam'nah
הן תְּפוּטַּמְנָה תְּפֻטַּמְנָה
tefutam'nah