פֻּטַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּטָּר [ putar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּטָּר מְפֻטָּר
mefutar
אנחנו/אתם/הן מְפוּטָּרִים מְפֻטָּרִים
mefutarim

Fem.

אני/את/היא מְפוּטֶּרֶת מְפֻטֶּרֶת
mefuterett
אנחנו/אתן/הן מְפוּטָּרוֹת מְפֻטָּרוֹת
mefutarott

Past

אני פּוּטַּרְתִּי פֻּטַּרְתִּי
putar'ti

Masc.

אתה פּוּטַּרְתָּ פֻּטַּרְתָּ
putar'ta
הוא פּוּטַּר פֻּטַּר
putar

Fem.

את פּוּטַּרְתְּ פֻּטַּרְתְּ
putar'te
היא פּוּטְּרָה פֻּטְּרָה
puterah
אנחנו פּוּטַּרְנוּ פֻּטַּרְנוּ
putar'nu
אתם פּוּטַּרְתֶּם פֻּטַּרְתֶּם
putar'tem
הם פּוּטְּרוּ פֻּטְּרוּ
puteru
אתן פּוּטַּרְתֶּן פֻּטַּרְתֶּן
putar'tenn
הן פּוּטְּרוּ פֻּטְּרוּ
puteru

Future

אני אֲפוּטַּר אֲפֻטַּר
afutar

Masc.

אתה תְּפוּטַּר תְּפֻטַּר
tefutar
הוא יְפוּטַּר יְפֻטַּר
yefutar

Fem.

את תְּפוּטְּרִי תְּפֻטְּרִי
tefuteri
היא תְּפוּטַּר תְּפֻטַּר
tefutar
אנחנו נְפוּטַּר נְפֻטַּר
nefutar
אתם תְּפוּטְּרוּ תְּפֻטְּרוּ
tefuteru
הם יְפוּטְּרוּ יְפֻטְּרוּ
yefuteru
אתן תְּפוּטְּרוּ תְּפֻטְּרוּ
tefuteru
הן תְּפוּטַּרְנָה תְּפֻטַּרְנָה
tefutar'nah