פֻּיַּס verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּיָּיס מְפֻיָּס
mefuyays
אנחנו/אתם/הן מְפוּיָּיסִים מְפֻיָּסִים
mefuyayssim

Fem.

אני/את/היא מְפוּיֶּיסֶת מְפֻיֶּסֶת
mefuyeyssett
אנחנו/אתן/הן מְפוּיָּיסוֹת מְפֻיָּסוֹת
mefuyayssott

Past

אני פּוּיַּיסְתִּי פֻּיַּסְתִּי
puyays'ti

Masc.

אתה פּוּיַּיסְתָּ פֻּיַּסְתָּ
puyays'ta
הוא פּוּיַּיס פֻּיַּס
puyays

Fem.

את פּוּיַּיסְתְּ פֻּיַּסְתְּ
puyays'te
היא פּוּיְּיסָה פֻּיְּסָה
puyeyssah
אנחנו פּוּיַּיסְנוּ פֻּיַּסְנוּ
puyays'nu
אתם פּוּיַּיסְתֶּם פֻּיַּסְתֶּם
puyays'tem
הם פּוּיְּיסוּ פֻּיְּסוּ
puyeyssu
אתן פּוּיַּיסְתֶּן פֻּיַּסְתֶּן
puyays'tenn
הן פּוּיְּיסוּ פֻּיְּסוּ
puyeyssu

Future

אני אֲפוּיַּיס אֲפֻיַּס
afuyays

Masc.

אתה תְּפוּיַּיס תְּפֻיַּס
tefuyays
הוא יְפוּיַּיס יְפֻיַּס
yefuyays

Fem.

את תְּפוּיְּיסִי תְּפֻיְּסִי
tefuyeyssi
היא תְּפוּיַּיס תְּפֻיַּס
tefuyays
אנחנו נְפוּיַּיס נְפֻיַּס
nefuyays
אתם תְּפוּיְּיסוּ תְּפֻיְּסוּ
tefuyeyssu
הם יְפוּיְּיסוּ יְפֻיְּסוּ
yefuyeyssu
אתן תְּפוּיְּיסוּ תְּפֻיְּסוּ
tefuyeyssu
הן יְפוּיְּיסוּ יְפֻיְּסוּ
yefuyeyssu