פֻּלַּג verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּלָּג [ pulag ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּלָּג מְפֻלָּג
mefulag
אנחנו/אתם/הן מְפוּלָּגִים מְפֻלָּגִים
mefulagim

Fem.

אני/את/היא מְפוּלֶּגֶת מְפֻלֶּגֶת
mefulegett
אנחנו/אתן/הן מְפוּלָּגוֹת מְפֻלָּגוֹת
mefulagott

Past

אני פּוּלַּגְתִּי פֻּלַּגְתִּי
pulag'ti

Masc.

אתה פּוּלַּגְתָּ פֻּלַּגְתָּ
pulag'ta
הוא פּוּלַּג פֻּלַּג
pulag

Fem.

את פּוּלַּגְתְּ פֻּלַּגְתְּ
pulag'te
היא פּוּלְּגָה פֻּלְּגָה
pulegah
אנחנו פּוּלַּגְנוּ פֻּלַּגְנוּ
pulag'nu
אתם פּוּלַּגְתֶּם פֻּלַּגְתֶּם
pulag'tem
הם פּוּלְּגוּ פֻּלְּגוּ
pulegu
אתן פּוּלַּגְתֶּן פֻּלַּגְתֶּן
pulag'tenn
הן פּוּלְּגוּ פֻּלְּגוּ
pulegu

Future

אני אֲפוּלַּג אֲפֻלַּג
afulag

Masc.

אתה תְּפוּלַּג תְּפֻלַּג
tefulag
הוא יְפוּלַּג יְפֻלַּג
yefulag

Fem.

את תְּפוּלְּגִי תְּפֻלְּגִי
tefulegi
היא תְּפוּלַּג תְּפֻלַּג
tefulag
אנחנו נְפוּלַּג נְפֻלַּג
nefulag
אתם תְּפוּלְּגוּ תְּפֻלְּגוּ
tefulegu
הם יְפוּלְּגוּ יְפֻלְּגוּ
yefulegu
אתן תְּפוּלַּגְנָה תְּפֻלַּגְנָה
tefulag'nah
הן תְּפוּלַּגְנָה תְּפֻלַּגְנָה
tefulag'nah