פֻּנַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּנָּק [ punaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּנָּק מְפֻנָּק
mefunaq
אנחנו/אתם/הן מְפוּנָּקִים מְפֻנָּקִים
mefunaqim

Fem.

אני/את/היא מְפוּנֶּקֶת מְפֻנֶּקֶת
mefuneqett
אנחנו/אתן/הן מְפוּנָּקוֹת מְפֻנָּקוֹת
mefunaqott

Past

אני פּוּנַּקְתִּי פֻּנַּקְתִּי
punaq'ti

Masc.

אתה פּוּנַּקְתָּ פֻּנַּקְתָּ
punaq'ta
הוא פּוּנַּק פֻּנַּק
punaq

Fem.

את פּוּנַּקְתְּ פֻּנַּקְתְּ
punaq'te
היא פּוּנְּקָה פֻּנְּקָה
puneqah
אנחנו פּוּנַּקְנוּ פֻּנַּקְנוּ
punaq'nu
אתם פּוּנַּקְתֶּם פֻּנַּקְתֶּם
punaq'tem
הם פּוּנְּקוּ פֻּנְּקוּ
punequ
אתן פּוּנַּקְתֶּן פֻּנַּקְתֶּן
punaq'tenn
הן פּוּנְּקוּ פֻּנְּקוּ
punequ

Future

אני אֲפוּנַּק אֲפֻנַּק
afunaq

Masc.

אתה תְּפוּנַּק תְּפֻנַּק
tefunaq
הוא יְפוּנַּק יְפֻנַּק
yefunaq

Fem.

את תְּפוּנְּקִי תְּפֻנְּקִי
tefuneqi
היא תְּפוּנַּק תְּפֻנַּק
tefunaq
אנחנו נְפוּנַּק נְפֻנַּק
nefunaq
אתם תְּפוּנְּקוּ תְּפֻנְּקוּ
tefunequ
הם יְפוּנְּקוּ יְפֻנְּקוּ
yefunequ
אתן תְּפוּנְּקוּ תְּפֻנְּקוּ
tefunequ
הן יְפוּנְּקוּ תְּפֻנַּקְנָה
yefunequ