פֻּסַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּסָּל [ pussal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּסָּל מְפֻסָּל
mefussal
אנחנו/אתם/הן מְפוּסָּלִים מְפֻסָּלִים
mefussalim

Fem.

אני/את/היא מְפוּסֶּלֶת מְפֻסֶּלֶת
mefuselett
אנחנו/אתן/הן מְפוּסָּלוֹת מְפֻסָּלוֹת
mefussalott

Past

אני פּוּסַּלְתִּי פֻּסַּלְתִּי
pussal'ti

Masc.

אתה פּוּסַּלְתָּ פֻּסַּלְתָּ
pussal'ta
הוא פּוּסַּל פֻּסַּל
pussal

Fem.

את פּוּסַּלְתְּ פֻּסַּלְתְּ
pussal'te
היא פּוּסְּלָה פֻּסְּלָה
puselah
אנחנו פּוּסַּלְנוּ פֻּסַּלְנוּ
pussal'nu
אתם פּוּסַּלְתֶּם פֻּסַּלְתֶּם
pussal'tem
הם פּוּסְּלוּ פֻּסְּלוּ
puselu
אתן פּוּסַּלְתֶּן פֻּסַּלְתֶּן
pussal'tenn
הן פּוּסְּלוּ פֻּסְּלוּ
puselu

Future

אני אֲפוּסַּל אֲפֻסַּל
afussal

Masc.

אתה תְּפוּסַּל תְּפֻסַּל
tefussal
הוא יְפוּסַּל יְפֻסַּל
yefussal

Fem.

את תְּפוּסְּלִי תְּפֻסְּלִי
tefuseli
היא תְּפוּסַּל תְּפֻסַּל
tefussal
אנחנו נְפוּסַּל נְפֻסַּל
nefussal
אתם תְּפוּסְּלוּ תְּפֻסְּלוּ
tefuselu
הם יְפוּסְּלוּ יְפֻסְּלוּ
yefuselu
אתן תְּפוּסַּלְנָה תְּפֻסַּלְנָה
tefussal'nah
הן יְפוּסְּלוּ תְּפֻסַּלְנָה
yefuselu