פֻּסַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּסָּק [ pussaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּסָּק מְפֻסָּק
mefussaq
אנחנו/אתם/הן מְפוּסָּקִים מְפֻסָּקִים
mefussaqim

Fem.

אני/את/היא מְפוּסֶּקֶת מְפֻסֶּקֶת
mefuseqett
אנחנו/אתן/הן מְפוּסָּקוֹת מְפֻסָּקוֹת
mefussaqott

Past

אני פּוּסַּקְתִּי פֻּסַּקְתִּי
pussaq'ti

Masc.

אתה פּוּסַּקְתָּ פֻּסַּקְתָּ
pussaq'ta
הוא פּוּסַּק פֻּסַּק
pussaq

Fem.

את פּוּסַּקְתְּ פֻּסַּקְתְּ
pussaq'te
היא פּוּסְּקָה פֻּסְּקָה
puseqah
אנחנו פּוּסַּקְנוּ פֻּסַּקְנוּ
pussaq'nu
אתם פּוּסַּקְתֶּם פֻּסַּקְתֶּם
pussaq'tem
הם פּוּסְּקוּ פֻּסְּקוּ
pusequ
אתן פּוּסַּקְתֶּן פֻּסַּקְתֶּן
pussaq'tenn
הן פּוּסְּקוּ פֻּסְּקוּ
pusequ

Future

אני אֲפוּסַּק אֲפֻסַּק
afussaq

Masc.

אתה תְּפוּסַּק תְּפֻסַּק
tefussaq
הוא יְפוּסַּק יְפֻסַּק
yefussaq

Fem.

את תְּפוּסְּקִי תְּפֻסְּקִי
tefuseqi
היא תְּפוּסַּק תְּפֻסַּק
tefussaq
אנחנו נְפוּסַּק נְפֻסַּק
nefussaq
אתם תְּפוּסְּקוּ תְּפֻסְּקוּ
tefusequ
הם יְפוּסְּקוּ יְפֻסְּקוּ
yefusequ
אתן תְּפוּסְּקוּ תְּפֻסַּקְנָה
tefusequ
הן תְּפוּסַּקְנָה תְּפֻסַּקְנָה
tefussaq'nah