פֻּצַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּצָּל [ putsal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּצָּל מְפֻצָּל
mefutsal
אנחנו/אתם/הן מְפוּצָּלִים מְפֻצָּלִים
mefutsalim

Fem.

אני/את/היא מְפוּצֶּלֶת מְפֻצֶּלֶת
mefutselett
אנחנו/אתן/הן מְפוּצָּלוֹת מְפֻצָּלוֹת
mefutsalott

Past

אני פּוּצַּלְתִּי פֻּצַּלְתִּי
putsal'ti

Masc.

אתה פּוּצַּלְתָּ פֻּצַּלְתָּ
putsal'ta
הוא פּוּצַּל פֻּצַּל
putsal

Fem.

את פּוּצַּלְתְּ פֻּצַּלְתְּ
putsal'te
היא פּוּצְּלָה פֻּצְּלָה
putselah
אנחנו פּוּצַּלְנוּ פֻּצַּלְנוּ
putsal'nu
אתם פּוּצַּלְתֶּם פֻּצַּלְתֶּם
putsal'tem
הם פּוּצְּלוּ פֻּצְּלוּ
putselu
אתן פּוּצַּלְתֶּן פֻּצַּלְתֶּן
putsal'tenn
הן פּוּצְּלוּ פֻּצְּלוּ
putselu

Future

אני אֲפוּצַּל אֲפֻצַּל
afutsal

Masc.

אתה תְּפוּצַּל תְּפֻצַּל
tefutsal
הוא יְפוּצַּל יְפֻצַּל
yefutsal

Fem.

את תְּפוּצְּלִי תְּפֻצְּלִי
tefutseli
היא תְּפוּצַּל תְּפֻצַּל
tefutsal
אנחנו נְפוּצַּל נְפֻצַּל
nefutsal
אתם תְּפוּצְּלוּ תְּפֻצְּלוּ
tefutselu
הם יְפוּצְּלוּ יְפֻצְּלוּ
yefutselu
אתן תְּפוּצְּלוּ תְּפֻצַּלְנָה
tefutselu
הן תְּפוּצַּלְנָה תְּפֻצַּלְנָה
tefutsal'nah