פֻּשַּׁט verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּשָּׁט [ pushatt ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּשָּׁט מְפֻשָּׁט
mefushatt
אנחנו/אתם/הן מְפוּשָּׁטִים מְפֻשָּׁטִים
mefushatim

Fem.

אני/את/היא מְפוּשֶּׁטֶת מְפֻשֶּׁטֶת
mefushetett
אנחנו/אתן/הן מְפוּשָּׁטוֹת מְפֻשָּׁטוֹת
mefushatott

Past

אני פּוּשַּׁטְתִּי פֻּשַּׁטְתִּי
pushat'ti

Masc.

אתה פּוּשַּׁטְתָּ פֻּשַּׁטְתָּ
pushat'ta
הוא פּוּשַּׁט פֻּשַּׁט
pushatt

Fem.

את פּוּשַּׁטְתְּ פֻּשַּׁטְתְּ
pushat'te
היא פּוּשְּׁטָה פֻּשְּׁטָה
pushetah
אנחנו פּוּשַּׁטְנוּ פֻּשַּׁטְנוּ
pushat'nu
אתם פּוּשַּׁטְתֶּם פֻּשַּׁטְתֶּם
pushat'tem
הם פּוּשְּׁטוּ פֻּשְּׁטוּ
pushetu
אתן פּוּשַּׁטְתֶּן פֻּשַּׁטְתֶּן
pushat'tenn
הן פּוּשְּׁטוּ פֻּשְּׁטוּ
pushetu

Future

אני אֲפוּשַּׁט אֲפֻשַּׁט
afushatt

Masc.

אתה תְּפוּשַּׁט תְּפֻשַּׁט
tefushatt
הוא יְפוּשַּׁט יְפֻשַּׁט
yefushatt

Fem.

את תְּפוּשְּׁטִי תְּפֻשְּׁטִי
tefusheti
היא תְּפוּשַּׁט תְּפֻשַּׁט
tefushatt
אנחנו נְפוּשַּׁט נְפֻשַּׁט
nefushatt
אתם תְּפוּשְּׁטוּ תְּפֻשְּׁטוּ
tefushetu
הם יְפוּשְּׁטוּ יְפֻשְּׁטוּ
yefushetu
אתן תְּפוּשְּׁטוּ תְּפֻשְּׁטוּ
tefushetu
הן יְפוּשְּׁטוּ יְפֻשְּׁטוּ
yefushetu