פֻּתַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּתָּל [ putal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּתָּל מְפֻתָּל
mefutal
אנחנו/אתם/הן מְפוּתָּלִים מְפֻתָּלִים
mefutalim

Fem.

אני/את/היא מְפוּתֶּלֶת מְפֻתֶּלֶת
mefutelett
אנחנו/אתן/הן מְפוּתָּלוֹת מְפֻתָּלוֹת
mefutalott

Past

אני פּוּתַּלְתִּי פֻּתַּלְתִּי
putal'ti

Masc.

אתה פּוּתַּלְתָּ פֻּתַּלְתָּ
putal'ta
הוא פּוּתַּל פֻּתַּל
putal

Fem.

את פּוּתַּלְתְּ פֻּתַּלְתְּ
putal'te
היא פּוּתְּלָה פֻּתְּלָה
putelah
אנחנו פּוּתַּלְנוּ פֻּתַּלְנוּ
putal'nu
אתם פּוּתַּלְתֶּם פֻּתַּלְתֶּם
putal'tem
הם פּוּתְּלוּ פֻּתְּלוּ
putelu
אתן פּוּתַּלְתֶּן פֻּתַּלְתֶּן
putal'tenn
הן פּוּתְּלוּ פֻּתְּלוּ
putelu

Future

אני אֲפוּתַּל אֲפֻתַּל
afutal

Masc.

אתה תְּפוּתַּל תְּפֻתַּל
tefutal
הוא יְפוּתַּל יְפֻתַּל
yefutal

Fem.

את תְּפוּתְּלִי תְּפֻתְּלִי
tefuteli
היא תְּפוּתַּל תְּפֻתַּל
tefutal
אנחנו נְפוּתַּל נְפֻתַּל
nefutal
אתם תְּפוּתְּלוּ תְּפֻתְּלוּ
tefutelu
הם יְפוּתְּלוּ יְפֻתְּלוּ
yefutelu
אתן תְּפוּתַּלְנָה תְּפֻתַּלְנָה
tefutal'nah
הן תְּפוּתַּלְנָה תְּפֻתַּלְנָה
tefutal'nah