צֻדַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְצוּדָּד [ tsudad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְצוּדָּד מְצֻדָּד
metsudad
אנחנו/אתם/הן מְצוּדָּדִים מְצֻדָּדִים
metsudadim

Fem.

אני/את/היא מְצוּדֶּדֶת מְצֻדֶּדֶת
metsudedett
אנחנו/אתן/הן מְצוּדָּדוֹת מְצֻדָּדוֹת
metsudadott

Past

אני צוּדַּדְתִּי צֻדַּדְתִּי
tsudad'ti

Masc.

אתה צוּדַּדְתָּ צֻדַּדְתָּ
tsudad'ta
הוא צוּדַּד צֻדַּד
tsudad

Fem.

את צוּדַּדְתְּ צֻדַּדְתְּ
tsudad'te
היא צוּדְּדָה צֻדְּדָה
tsudedah
אנחנו צוּדַּדְנוּ צֻדַּדְנוּ
tsudad'nu
אתם צוּדַּדְתֶּם צֻדַּדְתֶּם
tsudad'tem
הם צוּדְּדוּ צֻדְּדוּ
tsudedu
אתן צוּדַּדְתֶּן צֻדַּדְתֶּן
tsudad'tenn
הן צוּדְּדוּ צֻדְּדוּ
tsudedu

Future

אני אֲצוּדַּד אֲצֻדַּד
atsudad

Masc.

אתה תְּצוּדַּד תְּצֻדַּד
tetsudad
הוא יְצוּדַּד יְצֻדַּד
yetsudad

Fem.

את תְּצוּדְּדִי תְּצֻדְּדִי
tetsudedi
היא תְּצוּדַּד תְּצֻדַּד
tetsudad
אנחנו נְצוּדַּד נְצֻדַּד
netsudad
אתם תְּצוּדְּדוּ תְּצֻדְּדוּ
tetsudedu
הם יְצוּדְּדוּ יְצֻדְּדוּ
yetsudedu
אתן תְּצוּדְּדוּ תְּצֻדְּדוּ
tetsudedu
הן יְצוּדְּדוּ יְצֻדְּדוּ
yetsudedu