צֻיַּד verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְצוּיָּיד מְצֻיָּד
metsuyayd
אנחנו/אתם/הן מְצוּיָּידִים מְצֻיָּדִים
metsuyaydim

Fem.

אני/את/היא מְצוּיֶּידֶת מְצֻיֶּדֶת
metsuyeydett
אנחנו/אתן/הן מְצוּיָּידוֹת מְצֻיָּדוֹת
metsuyaydott

Past

אני צוּיַּידְתִּי צֻיַּדְתִּי
tsuyayd'ti

Masc.

אתה צוּיַּידְתָּ צֻיַּדְתָּ
tsuyayd'ta
הוא צוּיַּיד צֻיַּד
tsuyayd

Fem.

את צוּיַּידְתְּ צֻיַּדְתְּ
tsuyayd'te
היא צוּיְּידָה צֻיְּדָה
tsuyeydah
אנחנו צוּיַּידְנוּ צֻיַּדְנוּ
tsuyayd'nu
אתם צוּיַּידְתֶּם צֻיַּדְתֶּם
tsuyayd'tem
הם צוּיְּידוּ צֻיְּדוּ
tsuyeydu
אתן צוּיַּידְתֶּן צֻיַּדְתֶּן
tsuyayd'tenn
הן צוּיְּידוּ צֻיְּדוּ
tsuyeydu

Future

אני אֲצוּיַּיד אֲצֻיַּד
atsuyayd

Masc.

אתה תְּצוּיַּיד תְּצֻיַּד
tetsuyayd
הוא יְצוּיַּיד יְצֻיַּד
yetsuyayd

Fem.

את תְּצוּיְּידִי תְּצֻיְּדִי
tetsuyeydi
היא תְּצוּיַּיד תְּצֻיַּד
tetsuyayd
אנחנו נְצוּיַּיד נְצֻיַּד
netsuyayd
אתם תְּצוּיְּידוּ תְּצֻיְּדוּ
tetsuyeydu
הם יְצוּיְּידוּ יְצֻיְּדוּ
yetsuyeydu
אתן תְּצוּיַּידְנָה תְּצֻיַּדְנָה
tetsuyayd'nah
הן תְּצוּיַּידְנָה תְּצֻיַּדְנָה
tetsuyayd'nah