צֻיַּר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְצוּיָּיר מְצֻיָּר
metsuyayr
אנחנו/אתם/הן מְצוּיָּירִים מְצֻיָּרִים
metsuyayrim

Fem.

אני/את/היא מְצוּיֶּירֶת מְצֻיֶּרֶת
metsuyeyrett
אנחנו/אתן/הן מְצוּיָּירוֹת מְצֻיָּרוֹת
metsuyayrott

Past

אני צוּיַּירְתִּי צֻיַּרְתִּי
tsuyayr'ti

Masc.

אתה צוּיַּירְתָּ צֻיַּרְתָּ
tsuyayr'ta
הוא צוּיַּיר צֻיַּר
tsuyayr

Fem.

את צוּיַּירְתְּ צֻיַּרְתְּ
tsuyayr'te
היא צוּיְּירָה צֻיְּרָה
tsuyeyrah
אנחנו צוּיַּירְנוּ צֻיַּרְנוּ
tsuyayr'nu
אתם צוּיַּירְתֶּם צֻיַּרְתֶּם
tsuyayr'tem
הם צוּיְּירוּ צֻיְּרוּ
tsuyeyru
אתן צוּיַּירְתֶּן צֻיַּרְתֶּן
tsuyayr'tenn
הן צוּיְּירוּ צֻיְּרוּ
tsuyeyru

Future

אני אֲצוּיַּיר אֲצֻיַּר
atsuyayr

Masc.

אתה תְּצוּיַּיר תְּצֻיַּר
tetsuyayr
הוא יְצוּיַּיר יְצֻיַּר
yetsuyayr

Fem.

את תְּצוּיְּירִי תְּצֻיְּרִי
tetsuyeyri
היא תְּצוּיַּיר תְּצֻיַּר
tetsuyayr
אנחנו נְצוּיַּיר נְצֻיַּר
netsuyayr
אתם תְּצוּיְּירוּ תְּצֻיְּרוּ
tetsuyeyru
הם יְצוּיְּירוּ יְצֻיְּרוּ
yetsuyeyru
אתן תְּצוּיְּירוּ תְּצֻיַּרְנָה
tetsuyeyru
הן יְצוּיְּירוּ יְצֻיְּרוּ
yetsuyeyru