צֻלַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְצוּלָּם [ tsulam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְצוּלָּם מְצֻלָּם
metsulam
אנחנו/אתם/הן מְצוּלָּמִים מְצֻלָּמִים
metsulamim

Fem.

אני/את/היא מְצוּלֶּמֶת מְצֻלֶּמֶת
metsulemett
אנחנו/אתן/הן מְצוּלָּמוֹת מְצֻלָּמוֹת
metsulamott

Past

אני צוּלַּמְתִּי צֻלַּמְתִּי
tsulam'ti

Masc.

אתה צוּלַּמְתָּ צֻלַּמְתָּ
tsulam'ta
הוא צוּלַּם צֻלַּם
tsulam

Fem.

את צוּלַּמְתְּ צֻלַּמְתְּ
tsulam'te
היא צוּלְּמָה צֻלְּמָה
tsulemah
אנחנו צוּלַּמְנוּ צֻלַּמְנוּ
tsulam'nu
אתם צוּלַּמְתֶּם צֻלַּמְתֶּם
tsulam'tem
הם צוּלְּמוּ צֻלְּמוּ
tsulemu
אתן צוּלַּמְתֶּן צֻלַּמְתֶּן
tsulam'tenn
הן צוּלְּמוּ צֻלְּמוּ
tsulemu

Future

אני אֲצוּלַּם אֲצֻלַּם
atsulam

Masc.

אתה תְּצוּלַּם תְּצֻלַּם
tetsulam
הוא יְצוּלַּם יְצֻלַּם
yetsulam

Fem.

את תְּצוּלְּמִי תְּצֻלְּמִי
tetsulemi
היא תְּצוּלַּם תְּצֻלַּם
tetsulam
אנחנו נְצוּלַּם נְצֻלַּם
netsulam
אתם תְּצוּלְּמוּ תְּצֻלְּמוּ
tetsulemu
הם יְצוּלְּמוּ יְצֻלְּמוּ
yetsulemu
אתן תְּצוּלַּמְנָה תְּצֻלַּמְנָה
tetsulam'nah
הן יְצוּלְּמוּ תְּצֻלַּמְנָה
yetsulemu