צֻמַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְצוּמָּק [ tsumaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְצוּמָּק מְצֻמָּק
metsumaq
אנחנו/אתם/הן מְצוּמָּקִים מְצֻמָּקִים
metsumaqim

Fem.

אני/את/היא מְצוּמֶּקֶת מְצֻמֶּקֶת
metsumeqett
אנחנו/אתן/הן מְצוּמָּקוֹת מְצֻמָּקוֹת
metsumaqott

Past

אני צוּמַּקְתִּי צֻמַּקְתִּי
tsumaq'ti

Masc.

אתה צוּמַּקְתָּ צֻמַּקְתָּ
tsumaq'ta
הוא צוּמַּק צֻמַּק
tsumaq

Fem.

את צוּמַּקְתְּ צֻמַּקְתְּ
tsumaq'te
היא צוּמְּקָה צֻמְּקָה
tsumeqah
אנחנו צוּמַּקְנוּ צֻמַּקְנוּ
tsumaq'nu
אתם צוּמַּקְתֶּם צֻמַּקְתֶּם
tsumaq'tem
הם צוּמְּקוּ צֻמְּקוּ
tsumequ
אתן צוּמַּקְתֶּן צֻמַּקְתֶּן
tsumaq'tenn
הן צוּמְּקוּ צֻמְּקוּ
tsumequ

Future

אני אֲצוּמַּק אֲצֻמַּק
atsumaq

Masc.

אתה תְּצוּמַּק תְּצֻמַּק
tetsumaq
הוא יְצוּמַּק יְצֻמַּק
yetsumaq

Fem.

את תְּצוּמְּקִי תְּצֻמְּקִי
tetsumeqi
היא תְּצוּמַּק תְּצֻמַּק
tetsumaq
אנחנו נְצוּמַּק נְצֻמַּק
netsumaq
אתם תְּצוּמְּקוּ תְּצֻמְּקוּ
tetsumequ
הם יְצוּמְּקוּ יְצֻמְּקוּ
yetsumequ
אתן תְּצוּמַּקְנָה תְּצֻמַּקְנָה
tetsumaq'nah
הן תְּצוּמַּקְנָה יְצֻמְּקוּ
tetsumaq'nah