צֻ'פַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְצ'וּפָּר [ tsu'par ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְצ'וּפָּר מְצֻ'פָּר
mets'upar
אנחנו/אתם/הן מְצ'וּפָּרִים מְצֻ'פָּרִים
mets'uparim

Fem.

אני/את/היא מְצ'וּפֶּרֶת מְצֻ'פֶּרֶת
mets'uperett
אנחנו/אתן/הן מְצ'וּפָּרוֹת מְצֻ'פָּרוֹת
mets'uparott

Past

אני צ'וּפַּרְתִּי צֻ'פַּרְתִּי
ts'upar'ti

Masc.

אתה צ'וּפַּרְתָּ צֻ'פַּרְתָּ
ts'upar'ta
הוא צ'וּפַּר צֻ'פַּר
ts'upar

Fem.

את צ'וּפַּרְתְּ צֻ'פַּרְתְּ
ts'upar'te
היא צ'וּפְּרָה צֻ'פְּרָה
ts'uperah
אנחנו צ'וּפַּרְנוּ צֻ'פַּרְנוּ
ts'upar'nu
אתם צ'וּפַּרְתֶּם צֻ'פַּרְתֶּם
ts'upar'tem
הם צ'וּפְּרוּ צֻ'פְּרוּ
ts'uperu
אתן צ'וּפַּרְתֶּן צֻ'פַּרְתֶּן
ts'upar'tenn
הן צ'וּפְּרוּ צֻ'פְּרוּ
ts'uperu

Future

אני אֲצ'וּפַּר אֲצֻ'פַּר
ats'upar

Masc.

אתה תְּצ'וּפַּר תְּצֻ'פַּר
tets'upar
הוא יְצ'וּפַּר יְצֻ'פַּר
yets'upar

Fem.

את תְּצ'וּפְּרִי תְּצֻ'פְּרִי
tets'uperi
היא תְּצ'וּפַּר תְּצֻ'פַּר
tets'upar
אנחנו נְצ'וּפַּר נְצֻ'פַּר
nets'upar
אתם תְּצ'וּפְּרוּ תְּצֻ'פְּרוּ
tets'uperu
הם יְצ'וּפְּרוּ יְצֻ'פְּרוּ
yets'uperu
אתן תְּצ'וּפְּרוּ תְּצֻ'פְּרוּ
tets'uperu
הן יְצ'וּפְּרוּ יְצֻ'פְּרוּ
yets'uperu