קֻבַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּבָּץ [ qubats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּבָּץ מְקֻבָּץ
mequbats
אנחנו/אתם/הן מְקוּבָּצִים מְקֻבָּצִים
mequbatsim

Fem.

אני/את/היא מְקוּבֶּצֶת מְקֻבֶּצֶת
mequbetsett
אנחנו/אתן/הן מְקוּבָּצוֹת מְקֻבָּצוֹת
mequbatsott

Past

אני קוּבַּצְתִּי קֻבַּצְתִּי
qubats'ti

Masc.

אתה קוּבַּצְתָּ קֻבַּצְתָּ
qubats'ta
הוא קוּבַּץ קֻבַּץ
qubats

Fem.

את קוּבַּצְתְּ קֻבַּצְתְּ
qubats'te
היא קוּבְּצָה קֻבְּצָה
qubetsah
אנחנו קוּבַּצְנוּ קֻבַּצְנוּ
qubats'nu
אתם קוּבַּצְתֶּם קֻבַּצְתֶּם
qubats'tem
הם קוּבְּצוּ קֻבְּצוּ
qubetsu
אתן קוּבַּצְתֶּן קֻבַּצְתֶּן
qubats'tenn
הן קוּבְּצוּ קֻבְּצוּ
qubetsu

Future

אני אֲקוּבַּץ אֲקֻבַּץ
aqubats

Masc.

אתה תְּקוּבַּץ תְּקֻבַּץ
tequbats
הוא יְקוּבַּץ יְקֻבַּץ
yequbats

Fem.

את תְּקוּבְּצִי תְּקֻבְּצִי
tequbetsi
היא תְּקוּבַּץ תְּקֻבַּץ
tequbats
אנחנו נְקוּבַּץ נְקֻבַּץ
nequbats
אתם תְּקוּבְּצוּ תְּקֻבְּצוּ
tequbetsu
הם יְקוּבְּצוּ יְקֻבְּצוּ
yequbetsu
אתן תְּקוּבַּצְנָה תְּקֻבְּצוּ
tequbats'nah
הן תְּקוּבַּצְנָה תְּקֻבַּצְנָה
tequbats'nah