קֻדַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּדָּם [ qudam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּדָּם מְקֻדָּם
mequdam
אנחנו/אתם/הן מְקוּדָּמִים מְקֻדָּמִים
mequdamim

Fem.

אני/את/היא מְקוּדֶּמֶת מְקֻדֶּמֶת
mequdemett
אנחנו/אתן/הן מְקוּדָּמוֹת מְקֻדָּמוֹת
mequdamott

Past

אני קוּדַּמְתִּי קֻדַּמְתִּי
qudam'ti

Masc.

אתה קוּדַּמְתָּ קֻדַּמְתָּ
qudam'ta
הוא קוּדַּם קֻדַּם
qudam

Fem.

את קוּדַּמְתְּ קֻדַּמְתְּ
qudam'te
היא קוּדְּמָה קֻדְּמָה
qudemah
אנחנו קוּדַּמְנוּ קֻדַּמְנוּ
qudam'nu
אתם קוּדַּמְתֶּם קֻדַּמְתֶּם
qudam'tem
הם קוּדְּמוּ קֻדְּמוּ
qudemu
אתן קוּדַּמְתֶּן קֻדַּמְתֶּן
qudam'tenn
הן קוּדְּמוּ קֻדְּמוּ
qudemu

Future

אני אֲקוּדַּם אֲקֻדַּם
aqudam

Masc.

אתה תְּקוּדַּם תְּקֻדַּם
tequdam
הוא יְקוּדַּם יְקֻדַּם
yequdam

Fem.

את תְּקוּדְּמִי תְּקֻדְּמִי
tequdemi
היא תְּקוּדַּם תְּקֻדַּם
tequdam
אנחנו נְקוּדַּם נְקֻדַּם
nequdam
אתם תְּקוּדְּמוּ תְּקֻדְּמוּ
tequdemu
הם יְקוּדְּמוּ יְקֻדְּמוּ
yequdemu
אתן תְּקוּדְּמוּ תְּקֻדַּמְנָה
tequdemu
הן יְקוּדְּמוּ יְקֻדְּמוּ
yequdemu