קֻדַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּדָּשׁ מְקֻדָּשׁ
mequdash
אנחנו/אתם/הן מְקוּדָּשִׁים מְקֻדָּשִׁים
mequdashim

Fem.

אני/את/היא מְקוּדֶּשֶׁת מְקֻדֶּשֶׁת
mequdeshett
אנחנו/אתן/הן מְקוּדָּשׁוֹת מְקֻדָּשׁוֹת
mequdashott

Past

אני קוּדַּשְׁתִּי קֻדַּשְׁתִּי
qudash'ti

Masc.

אתה קוּדַּשְׁתָּ קֻדַּשְׁתָּ
qudash'ta
הוא קוּדַּשׁ קֻדַּשׁ
qudash

Fem.

את קוּדַּשְׁתְּ קֻדַּשְׁתְּ
qudash'te
היא קוּדְּשָׁה קֻדְּשָׁה
qudeshah
אנחנו קוּדַּשְׁנוּ קֻדַּשְׁנוּ
qudash'nu
אתם קוּדַּשְׁתֶּם קֻדַּשְׁתֶּם
qudash'tem
הם קוּדְּשׁוּ קֻדְּשׁוּ
qudeshu
אתן קוּדַּשְׁתֶּן קֻדַּשְׁתֶּן
qudash'tenn
הן קוּדְּשׁוּ קֻדְּשׁוּ
qudeshu

Future

אני אֲקוּדַּשׁ אֲקֻדַּשׁ
aqudash

Masc.

אתה תְּקוּדַּשׁ תְּקֻדַּשׁ
tequdash
הוא יְקוּדַּשׁ יְקֻדַּשׁ
yequdash

Fem.

את תְּקוּדְּשִׁי תְּקֻדְּשִׁי
tequdeshi
היא תְּקוּדַּשׁ תְּקֻדַּשׁ
tequdash
אנחנו נְקוּדַּשׁ נְקֻדַּשׁ
nequdash
אתם תְּקוּדְּשׁוּ תְּקֻדְּשׁוּ
tequdeshu
הם יְקוּדְּשׁוּ יְקֻדְּשׁוּ
yequdeshu
אתן תְּקוּדַּשְׁנָה תְּקֻדַּשְׁנָה
tequdash'nah
הן תְּקוּדַּשְׁנָה תְּקֻדַּשְׁנָה
tequdash'nah