קֻזַּז verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּזָּז [ quzaz ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּזָּז מְקֻזָּז
mequzaz
אנחנו/אתם/הן מְקוּזָּזִים מְקֻזָּזִים
mequzazim

Fem.

אני/את/היא מְקוּזֶּזֶת מְקֻזֶּזֶת
mequzezett
אנחנו/אתן/הן מְקוּזָּזוֹת מְקֻזָּזוֹת
mequzazott

Past

אני קוּזַּזְתִּי קֻזַּזְתִּי
quzaz'ti

Masc.

אתה קוּזַּזְתָּ קֻזַּזְתָּ
quzaz'ta
הוא קוּזַּז קֻזַּז
quzaz

Fem.

את קוּזַּזְתְּ קֻזַּזְתְּ
quzaz'te
היא קוּזְּזָה קֻזְּזָה
quzezah
אנחנו קוּזַּזְנוּ קֻזַּזְנוּ
quzaz'nu
אתם קוּזַּזְתֶּם קֻזַּזְתֶּם
quzaz'tem
הם קוּזְּזוּ קֻזְּזוּ
quzezu
אתן קוּזַּזְתֶּן קֻזַּזְתֶּן
quzaz'tenn
הן קוּזְּזוּ קֻזְּזוּ
quzezu

Future

אני אֲקוּזַּז אֲקֻזַּז
aquzaz

Masc.

אתה תְּקוּזַּז תְּקֻזַּז
tequzaz
הוא יְקוּזַּז יְקֻזַּז
yequzaz

Fem.

את תְּקוּזְּזִי תְּקֻזְּזִי
tequzezi
היא תְּקוּזַּז תְּקֻזַּז
tequzaz
אנחנו נְקוּזַּז נְקֻזַּז
nequzaz
אתם תְּקוּזְּזוּ תְּקֻזְּזוּ
tequzezu
הם יְקוּזְּזוּ יְקֻזְּזוּ
yequzezu
אתן תְּקוּזַּזְנָה תְּקֻזַּזְנָה
tequzaz'nah
הן תְּקוּזַּזְנָה תְּקֻזַּזְנָה
tequzaz'nah