קֻטַּב verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּטָּב [ qutav ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּטָּב מְקֻטָּב
mequtav
אנחנו/אתם/הן מְקוּטָּבִים מְקֻטָּבִים
mequtavim

Fem.

אני/את/היא מְקוּטֶּבֶת מְקֻטֶּבֶת
mequtevett
אנחנו/אתן/הן מְקוּטָּבוֹת מְקֻטָּבוֹת
mequtavott

Past

אני קוּטַּבְתִּי קֻטַּבְתִּי
qutav'ti

Masc.

אתה קוּטַּבְתָּ קֻטַּבְתָּ
qutav'ta
הוא קוּטַּב קֻטַּב
qutav

Fem.

את קוּטַּבְתְּ קֻטַּבְתְּ
qutav'te
היא קוּטְּבָה קֻטְּבָה
qutevah
אנחנו קוּטַּבְנוּ קֻטַּבְנוּ
qutav'nu
אתם קוּטַּבְתֶּם קֻטַּבְתֶּם
qutav'tem
הם קוּטְּבוּ קֻטְּבוּ
qutevu
אתן קוּטַּבְתֶּן קֻטַּבְתֶּן
qutav'tenn
הן קוּטְּבוּ קֻטְּבוּ
qutevu

Future

אני אֲקוּטַּב אֲקֻטַּב
aqutav

Masc.

אתה תְּקוּטַּב תְּקֻטַּב
tequtav
הוא יְקוּטַּב יְקֻטַּב
yequtav

Fem.

את תְּקוּטְּבִי תְּקֻטְּבִי
tequtevi
היא תְּקוּטַּב תְּקֻטַּב
tequtav
אנחנו נְקוּטַּב נְקֻטַּב
nequtav
אתם תְּקוּטְּבוּ תְּקֻטְּבוּ
tequtevu
הם יְקוּטְּבוּ יְקֻטְּבוּ
yequtevu
אתן תְּקוּטַּבְנָה תְּקֻטְּבוּ
tequtav'nah
הן יְקוּטְּבוּ תְּקֻטַּבְנָה
yequtevu