קֻלַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּלָּל [ qulal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּלָּל מְקֻלָּל
mequlal
אנחנו/אתם/הן מְקוּלָּלִים מְקֻלָּלִים
mequlalim

Fem.

אני/את/היא מְקוּלֶּלֶת מְקֻלֶּלֶת
mequlelett
אנחנו/אתן/הן מְקוּלָּלוֹת מְקֻלָּלוֹת
mequlalott

Past

אני קוּלַּלְתִּי קֻלַּלְתִּי
qulal'ti

Masc.

אתה קוּלַּלְתָּ קֻלַּלְתָּ
qulal'ta
הוא קוּלַּל קֻלַּל
qulal

Fem.

את קוּלַּלְתְּ קֻלַּלְתְּ
qulal'te
היא קוּלְּלָה קֻלְּלָה
qulelah
אנחנו קוּלַּלְנוּ קֻלַּלְנוּ
qulal'nu
אתם קוּלַּלְתֶּם קֻלַּלְתֶּם
qulal'tem
הם קוּלְּלוּ קֻלְּלוּ
qulelu
אתן קוּלַּלְתֶּן קֻלַּלְתֶּן
qulal'tenn
הן קוּלְּלוּ קֻלְּלוּ
qulelu

Future

אני אֲקוּלַּל אֲקֻלַּל
aqulal

Masc.

אתה תְּקוּלַּל תְּקֻלַּל
tequlal
הוא יְקוּלַּל יְקֻלַּל
yequlal

Fem.

את תְּקוּלְּלִי תְּקֻלְּלִי
tequleli
היא תְּקוּלַּל תְּקֻלַּל
tequlal
אנחנו נְקוּלַּל נְקֻלַּל
nequlal
אתם תְּקוּלְּלוּ תְּקֻלְּלוּ
tequlelu
הם יְקוּלְּלוּ יְקֻלְּלוּ
yequlelu
אתן תְּקוּלַּלְנָה תְּקֻלַּלְנָה
tequlal'nah
הן תְּקוּלַּלְנָה תְּקֻלַּלְנָה
tequlal'nah